Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o elektronskom novcu, kojim se stvaraju pravni uslovi za razvoj tržišta elektronskog novca na domaćem tržištu.

Takođe, ovim prijedlogom se postavljaju sigurne osnove za korištenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.

Prijedlogom ovog zakona propisuju se izdavaoci elektronskog novca, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za izdavanje elektronskog novca, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Prijedlog zakona o elektronskom novcu uključuje i odredbe koje se odnose na bonitetne zahtjeve ovih društava, zaštitu sredstava imaoca elektronskog novca, nadzor nad poslovanjem izdavaoca elektronskog novca u Srpskoj, te zaštitu prava i interesa imalaca elektronskog novca.

Zakon je osnažen u pogledu ovlaštenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske u odnosu na poslovanje hibridnog društva za izdavanje elektronskog novca, kao i u pitanjima mjera koje ovaj nadzorni organ izriče prema društvima za izdavanje elektronskog novca, prenosi Mondo.

Ministarstvo finansija, kao obrađivač propisa iz oblasti platnog prometa, pratiće sprovođenje zakona i vršiti kontinuiranu modernizaciju pravnog okvira kojim se uređuju platne usluge u skladu sa zahtjevima prakse i potrebama obezbjeđenja pouzdanog, efikasnog i pristupačnog platnog prometa.