Prije nego što je usvojen dnevni red 24. sjednice Skupštine grada Banjaluke, došlo je do njenog odgađanja.

Sjednica je počela sa zašanjenjem dužim od sat vremena, a održan je samo aktivni čas, nakon kojeg je gradonačelnik Draško Stanivuković, predložio nekoliko dodatnih tačaka dnevnog reda, među kojima je bila i ta da vlasnici radnji u Gajevoj ulici dobiju subvencije.

Nakon predlaganja ovih tačaka, usljedila je pauza nakon koje je došlo samo sedam odbornika, te je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, odgodio istu.

“Zbog nedostatka kvoruma odgađa se redovna sjednice Skupštine grada Banjaluke”, rekao je on.

Na predloženom dnevnom redu, koji ovog puta nije usvojen, nalazile su se 34 tačke, među kojima Nacrt rebalansa budžeta Grada Banjaluka za 2023. godinu, kao i nekoliko inicijativa za izmjene regulacionih planova, više tačaka koje se odnose na zakupe pod posebnim uslovima, te kadrovska pitanja, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine.