Nezapamćeni zločin u Gradačcu, kada je pomahnitali ubica Nermin Sulejmanović prvo brutalno pretukao, a potom i ubio nevjenčanu suprugu Nezimu, prenoseći sve to uživo na društvenim mrežama, digao je cijelu BiH, ali i region na noge, a u javnosti se sve više pokreće pitanje kako zaštiti žene od ovakvih nasilnika i spriječiti da se zločini ne ponove.

Na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u ponedeljak će se tako naći Prijedlog rezolucije o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini, iza kojeg stoje poslanici SDP BiH.

– Predstavnički dom PS BiH oštro osuđuje svaki oblik nasilja nad ženama i uznemiravanja žena i apeluje na nadležne pravosudne organe  da preduzmu hitne mjere u vezi sa procesuiranjem delikata vezanih za nasilje nad ženama – stoji na početku teksta Prijedloga rezolucije.

Dalje se navodi da Predstavnički dom PS BiH traži od Savjeta ministara BiH i drugih nadležnih organa da, u skladu sa svojim nadležnostima, pristupe izradi dokumenata vezanih za definisanje sveobuhvatnog okvira politika i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama, uznemiravanja žena i nasilja u porodici na način da se u potpunosti implementiraju odredbe Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U Prijedlogu rezolucije se traži od Savjeta ministara i drugih nadležnih organa da pokrenu kampanju na jačanja svijesti o sprečavanju nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u BiH.

– Preporučuje se organima nadležnih nivoa vlasti da pristupe izmjenama krivičnog zakonodavstva i femicid definišu kao posebno krivično djelo, imajući u vidu da je femicid najekstremnija manifestacija nasilja usmjerenog prema ženama na osnovu njihovog rodnog identiteta, rodnih uloga i nejednakih odnosa moći unutar društvenog konteksta. Ubijanja žena od strane muškaraca motivisano je mržnjom prema ženama, prezirom, kao i osjećanjem vlasništva i nadmoći – navodi se u tekstu Prijedloga rezolucije.

Traži se od Savjeta ministara i drugih nadležnih organa da uspostave efikasnu saradnju sa odgovarajućim nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva aktivnih u borbi protiv nasilja nad ženama i uznemiravanja žena.

Takođe, u tekstu se predlaže da Predstavnički dom zatraži od svih organa i institucija na nivou BiH, donošenje etičkih kodeksa ili njihovo usklađivanje sa međunarodnim koncepcijama, Ustavom BiH i zakonima, kako bi se i ona ovaj način sankcionisao neprihvatljiv način ponašanja u obliku nasilja, uznemiravanja ili bilo kakve diskriminacije po osnovu pola, naročito prema ženama.