„Vodovod“ a.d. Prijedor je prošle sedmice izvršio zamjenu dijela kanalizacionog kolektora u Rudničkoj ulici u dužini od oko 25 metara. Prečnik cijevi je 500 mm. U pitanju je kanalizacioni kolektor na koji je spojeno oko 20 domaćinstava i nekolicina privrednih objekata.

Razlog intervencije na kolektoru su problemi koji su se u prethodnom periodu javljali u ovom dijelu grada u vidu izlijevanja kanalizacije u dvorišta i podrume okolnih objekata.

Radovima na terenu utvrđeno je da je razlog izlijevanja začepljenje prouzrokovano probijanjem korijenja okolnog drveća u unutrašnjost kolektora, ali i bacanje neprimjerenog materijala u kanalizaciju od strane građana.

„Vodovod“ ovom prilikom apeluje na sve građane da vode računa o onome što bacaju u kanalizacione cijevi, jer svako začepljenje kanalizacije dovodi do izlijevanja fekalija na površinu i direktno ugrožava zdravlje samih građana.