Vodovod a.d. Banjaluka korisnicima nudi besplatnu usluga dostave računa za utrošenu vodu putem e-mail-a, umjesto u štampanom obliku.

Za aktiviranje ove usluge potrebno je:

– Za Domaćinstva, da korisnik ili drugo lice sa njegovom ličnom kartom dođe u našu šalter salu „Vodovod“ a.d. Banja Luka, Ul. 22. Aprila br. 2., te popuni i potpiše odgovarajući Zahtjev.

–  Za pravna lica (preduzeća, institucije i ustanove, udruženja građana, preduzetnike i Zajednice etažnih vlasnika itd.), potreban je pečat tog pravnog lica i lična karta podnosioca zahtjeva.

–  Po aktiviranju ove usluge kupcima se više neće slati računi u štampanom obliku.

Obrazac Zahtjeva možete direktno preuzeti klikom na OVOME LINKU.