Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju 284 hiljade maraka za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 192 radnika iz 13 preduzeća, koji su u stečaju ili likvidaciji preduzeća ostali bez zaposlenja.

Novac se raspoređuje Fondu PIO Republike Srpske, od čega je 188, 5 hiljada maraka za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 179 radnika iz jednog preduzeća “Dalekovod TКS a.d” iz Doboja, dok je 95, 4 hiljade predviđeno za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 13 radnika iz 12 preduzeća, koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO, otvoren do 31.12.2023. godine, a koji s uplatom stiču uslove za starosnu penziju.

Od 2004. godine do kraja prošle godine ukupno je za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika uplaćeno 208 hiljada maraka. Tim novcem su zbrinuta 70 hiljada i 252 radnika iz 509 preduzeća.