Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će Republika Srpska i dalje održavati finansijsku stabilnost, te istakla da će biti usvojen rebalans budžeta jer su direktni prihodi značajnije rasli nego što je planirano, a ostvareno je dosta ušteda na troškovnoj strani.

“Rebalans budžeta će se donositi. Procijenićemo da li će to biti septembar ili oktobar, ali sigurno će biti donesen”, naglasila je Vidovićeva.

Ona je u intervjuu Srni navela da je rebalans budžeta potreban jer direktni prihodi imaju značajniji rast nego što je planirano, ima dosta ušteda na troškovnoj strani, a indirektni prihodi su niži od planiranih.

Vidovićeva je rekla da će se sigurno na kraju godine pokazati manji deficit nego što je planiran.

Vidovićeva je istakla da Republika Srpska uspijeva održati fiskalnu stabilnost,te navela da se uredno isplaćuju plate, penzije, socijalna davanja i sve ostalo što je potrebno iz budžeta. Ona je rekla da će se takvo stanje održati do kraja ove godine, ali i u narednom periodu.

“U ovoj godini optlatili smo mnogo više duga nego što smo se zadužili. Zadužili smo se oko 380 miliona KM, a otplatili smo više od 750 miliona KM dugova”, precizirala je Vidovićeva.

Ona je rekla da Republika Srpska definitivno ima problem zbog sankcija koje postoje, ali nisu nigdje javno objavljene.

“Nelegalni i nelegitimni takozvani visoki predstavnik poziva da investitori ne dolaze, jer navodno nije naša imovina, pa nemamo čime garantovati, kao i da se u nekim stranim ambasadama preispituju banke koje nas finansiraju. To su sve otežavajuće okolnosti za Republiku Srpsku. Bez obzira na sve to, održaćemo fiskalnu stabilnost”, poručila je Vidovićeva

Ona je navela da je stanje duga Republike Srpske u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP) sada daleko manje nego na kraju prošle godine jer je više sredstava vraćeno nego što je zaduženo.

“Stanje javnog duga je oko 33 odsto od BDP-a, a ukupnog duga blizu 40 odsto od BDP-a. Na kraju ove godine očekujemo da će ti procenti biti još manji, što znači da Republika Srpska apsolutno nije prezadužena”, istakla je Vidovićeva.

Ona je pojasnila da javni dug, prema zakonu, može ići do 55 odsto BDP-a, a da je taj odnos sada 33 odsto, kao i da je zakonski određeno da ukupan dug može ići do 60 odsto BDP-a, a sadašnji nivo je ispod 40 odsto.

Vidovićeva naglasila da se vodi briga u vezi sa zaduženjem Republike Srpske i da se neće dozvoliti ni da se dođe blizu zakonske granice, a kamoli da se ona pređe.

“Mi smo mala ekonomija i na nas utiču mnoge stvari iz okruženja. Uvijek moramo biti u oprezu da ne premašimo dug koji možemo da vraćamo”, izjavila je Vidovićeva.

Ministar finansija Republike Srpske navela je da stopa rasta prihoda od indirektnih poreza sada nešto veća nego na početku godine, kada je bilo daleko manje i od plana na nivou BiH. Vidovićeva je podsjetila da je Republika Srpska dobila veći koeficijent raspodjele prihoda od tih vrsta poreza.

“Od 1. jula ove godine, prema analizi koju je napravila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, mi bismo trebali imati koeficijet raspodjele od 34,44 odsto. Takva odluka se ne može donijeti, jer još nije izabran ministar finansija u Savjetu ministara BiH”, napomenula je Vidovićeva.

Ona je rekla da Republika Srpska i dalje dobija sredstva po koeficijentu raspodjele od 33,35 odsto, nižem od onog kojeg treba imati, zbog čega Srpska već gubi i dio sredstava od prihoda od indirektnih poreza, ali i dio novca od poravnanja za prvo tromjesječje.

“Računamo da ćemo, ako ovako ostane, (do kraja godine) izgubiti oko 60 miliona KM. Očekujemo imenovanje novog ministra finansija u Savjetu ministara, kako bi mogla da se održi sjednica Upravnog odbora UIO na kojoj će se donijeti odluka o novim koeficijentima raspodjele”, izjavila je Vidović.