Grad Niagara Falls priznaje rad Srpske škole Nikola Tesla u tom gradu

“Nikola Tesla Day Festival” Srpske škole Nikola Tesla u tom gradu , jedan je od pobjednika konkursa gradskog odbora za kulturu grada Nijagare Fols, Canada – „Niagara Falls Cultural Development Fund“. Ovo je izuzetno značajan trenutak za ceo ovaj tim koji sa puno entuzijazma, godinama pažljivo gradi festival posvećen Nikoli Tesli.  Grad Nijagara Fols prepoznao je njihov trud, doprinos i zalaganje u oblasti kulture i obrazovanja u ovom regionu. Nagradu im je predao Clark Bernat, gradski menadžer za kulturu grada Nijagare Fols sa članovima gradskog odbora Laurom Moffat i Debrom Attenborough.

“Nikola Tesla Day” nastao je 10. jula 2010. godine u Nijagara Folsu, inicijativom Srpske škole „Nikola Tesla“, sa ciljem da proslavi rođendan i osvjetli život i dostignuća Nikole Tesle, kao i da istakne uticaj koji je ovaj veliki naučnik i vizionar imao na savremeni život.

S vremenom, Nikola Tesla Day prerastao je u pravi internacionalni festival, da bi ove godine još više porastao i dobio ime Tesla Fest (Tesla Conference, Nikola Tesla Day i Tesla’s Electric Circuit). Takođe, ovaj festival jedini je na svijetu koji je posvećen isključivo Nikoli Tesli. Smješten je pored samih Nijagarinih vodopada, i simbolično ukazuje na Teslinu genijalnost i neprolaznu vrijednost koju je ostavio iza sebe.

Inače, Srpska škola „Nikola Tesla“ u Nijagari Fals, Kanada počela je sa radom 01. oktobra 2010. godine. Osnovana je prije svega kao potreba da se djeci srpske zajednice regiona Nijagare pomogne da se upoznaju sa istorijom, jezikom, kulturom i tradicijom naroda kome pripadaju. Odnosno, da svi zajedno učenjem i raznim drugim aktivnostima, rade na očuvanju  svog identiteta na ovim prostorima daleko od njihove matice.

Pored redovne nastave u okviru predviđenog plana i programa rada tokom školske godine, Srpska škola „Nikola Tesla“ organizuje ili učestvuje u organizaciji raznih manifestacija koje imaju za cilj promociju  Srbije i svog naroda  na ovim prostorima. Osnivač i direktor Srpske škole Nikola Tesla je Borislav Živković.