Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da je u Republici Srpskoj do sada mjesečni borački dodatak primalo 90.000 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske (VRS), dok će pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak u narednom periodu moći da ostvari oko 194.000 boraca.

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji Vlade Republike Srpske i Boračke organizacije Republike Srpske BORS, te donošenja Uredbe Vlade Republike Srpske, starosnu granicu za primanje mjesečnog boračkog dodatka spustili smo sa 60 na 45 godina života, te uveli šestu i sedmu kategoriju, rekao je Egić danas novinarima u Banjaluci.

Egić je rekao da je u toku proces podnošenja zahtjeva demobilisanih boraca VRS za jedinstveni mjesečni borački dodatak.

On je pojasnio da onaj koji je podnio zahtjev u septembru, kada se i krenulo sa podnošenjem zahtjeva, od 1. oktobra ostvaruje pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak i tako za svaki mjesec redom.

Egić je dodao da demobilisani borci VRS koji su primali mjesečni borački dodatak nemaju potrebu da ponovo podnose zahtjev za jedinstveni borački dodatak, jer se njihova imena već nalaze u evidenciji resornog ministarstva.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić i predsjednik BORS Radan Ostojić potpisali su 29. septembra u Banjaluci Memorandum o saradnji Vlade Republike Srpske i BORS.

Vlada Republike Srpske usvojila je uredbu kojom je predviđeno da će demobilisani borci Vojske Republike Srpske od 1. oktobra moći da ostvare prava na jedinstveni mjesečni borački dodatak.

Svi kategorisani borci mogu ostvariti pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak u iznosu od 2,20 KM po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstava, dok će od Nove godine to iznositi tri KM, za šta je u budžetu Srpske obezbijeđeno dodatnih 150 miliona KM.