Javno preduzeće “Autoceste” Federacije BiH neće prekinuti saradnju sa marketinškom agencijom “Mania” iz Banjaluke, koja je pod sankcijama Velike Britanije, zbog toga što ove sankcije nisu prepoznate kao obavezujuća odluka u domaćem zakonodavstvu.

Iz federalnih “Autocesta” naveli su da je ova marketinška agencija angažovana u jednom od projekata “Autocesta”, te da je o tome donesena prije nego što se “Mania” našla na spisku sankcija.

Raskidom ugovora “Autoceste” FBiH bile bi izložene finansijskim posljedicama, zbog čega je odlučeno da se ugovor realizuje.

Iz “Autocesta” FBiH podsjetili su da je ovo preduzeće prema planu poslovanja i planu javnih nabavki za 2023. godinu, 9. oktobra prošle godine pokrenulo otvoreni postupak nabavke usluge “Kampanja za povećanje bezbjednosti saobraćaja na auto-putu A1 putem digitalnih medija”, te da je rok za podnošenje prijava bio 31. oktobar, prenosi Klix.

Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda 17. novembra, a odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavljena je 8. decembra na veb-stranici preduzeća, naveli su iz “Autocesta” FBiH.

Velika Britanija uvela je sankcije banjalučkoj marketinškoj agenciji “Mania” zbog učešća u organizaciji Dana Republike Srpske – 9. januara.