Na dvije atraktivne lokacije u Banjaluci uskoro će biti omogućena izgradnja stambeno poslovnih kompleksa, na takozvanoj maloj pijaci, te prostoru ugašene fabrike „Fruktona“.

Radi se o dijelu naselja Borik gdje uglavnom dominiraju visoke stambene zgrade izgrađene sedamdestih godina 20 vijeka, a gore navedne lokacije predstavljaju rijetkе prostore u tom dijelu grada koji se mogu iskoristiti za razne namjene, objavio je nedavno Capital.

Ako je suditi prema posljednjim dostupnim informacijama, ta nova namjena će biti izgradnja novih stambeno poslovnih objekata od kojih će pojedini moći imati i 15 spratova, piše Capital.

Pripremljen je nacrt regulacionog plana za naselje Borik koji obuhvata 10,4 hektara i nalazi se između ulica Bulevar vojvode Živojina Mišića, ulica Relje Krilatice, Save Kovačevića, Majke Knežopoljke, Novice Cerovića i Gundulićeve.

U tom obuhvatu su upravo interesantne gore navedene lokacije, koje prema ovom planu trebaju  postati dvije nove zone za građenje.

Kako je navedeno u nacrtu obe lokacije se nalaze u privatnom vlasništvu.

Prva je prostor privremene pijace koja, kako je navedeno u ovom planskom dokumentu, „funkcioniše u neuslovnim montažnim strukturama“.

Taj dio bi trebao dobiti novu namjenu, odnosno novim nacrtom RP tu su ucrtana dva nebodera.

Druga interesantna lokacija je bivša fabrika „Fruktona“ koja već godinama nije u funkciji.  Trenutno se u ograđenom kompleksu nalazi se portirnica, upravna zgrada, skladište gotovih proizvoda, proizvodni pogoni i laboratorija.

Na tom prostru bi trebala biti omogućena izgradnja stambeno poslovnog komplesa sa pet lamela, koje bi imale između osam i deset spratova.

Od drugih novina ovim nacrtom je predviđena nadogradnja još jednog sprata u objektu bivšeg tržnog centra u kojem se trenutno nalazi market (prizemlje) i teretana (sprat).

Prema podacima sa eKatastra, aplikacije za pregled katastarskih podataka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prostor pijace u Boriku je podijeljen na dvije katastarske čestice.

Manja je u vlasništvu dva fizička lica, a druga veća pored dijela pijace obuhvata i obližnji parking prostor, te zelenu površinu i ima više vlasnika i to: tri fizička lica te SIZ stanovanja. Kada je u pitanju prostor „Fruktone“ on se nalazi na jednoj katastarskoj čestici koja je prema podacima sa eKatastra u vlasništvu firme “Interinvest – kreis” iz Banjaluke.

Nacrt RP za ovaj dio naselja Borik se nalazi se na javnom uvidu do 28. juna i u tom periodu zainteresovani mogu poslati Gradskoj upravi Banjaluka primjedbe i sugestije na ovaj planski dokument.

Nakon toga se formira prijedlog RP koji se upućuje na saglasnost Skupštini grada Banjaluka.