Univerzitetsko–klinički centar Republike Srpske je pokušao da sakrije skandaloznu informaciju, a prema saznanjima BN televizije, već godinama je u procesu sertifikacije kod Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske. To znači da UKC ne može ni pacijentima ni osoblju da garantuje sigurnost rada i bezbjednost uslova u kojima rade, prenosi BN.

Univerzitetsko–klinički centar Republike Srpske nema sertifikat koji je potvrda o sigurnosti rada i bezbjednosti uslova u kojima radi. Proces sertifikacije koji inače radi ASKVA – Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS u UKC–u traje već godinama, što jasno pokazuje da Agencija nije spremna da im da sertifikat koji očigledno ne zaslužuju.

Ukoliko je neki pacijent Univerzitetsko–kliničkog centra pao s kreveta, operisan na pogrešnom mjestu, dobio pogrešnu dijagnozu, doživio zamjenu nalaza ili su nastali problemi sa sterilizacijom, te doživio brojne druge greške, može da tuži Klinički centar, a slučaj dobija na sudu samim tim što UKC nema sertifikaciju.

“Republika Srpska je usvojila novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti. U tom Zakonu je jasno navedeno da se zdravstvene ustanove moraju sertifikovati. Sertifikacija je usklađivanje rada zdravstvene ustanove sa bezbjednosnim standardima. A ti standardi se kreću od pada pacijenta s kreveta, od toga da pacijentu prime pogrešnu terapiju ili da ne dobiju terapiju na vrijeme.

Zanimljivo je da je UKC ušao u taj proces, a nije sertifikovana ustanova. To je poražavajuće, jer su se brojne manje ustanove sertifikovale, i privatne. Ako govorite da ste najbolji, dokažite svoj kvalitet kroz proces sertifikacije”, poručuje Slobodan Stanić, član Predsjedništva Narodnog fronta.

U Registru sertifikovanih zdravstvenih ustanova, do koga je došao BN, nema nigdje UKC–a, dok su proces sertifikacije dobile i bolnice u Prijedoru, Foči i Trebinju, kao i Zavod za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” i bolnica za fizikalnu medicinu “Mlječanica” u Kozarskoj Dubici, te mnogobrojne privatne zdravstvene ustanove.

Sertifikat ima i bolnica u Bijeljini, koja je već i u procesu resertifikacije.

“Suština tog procesa je da ustanova bude funkcionalnija, naprednije, priznatija. I da bude što bolja u onome što radi, u konkretnom slučaju da pruža usluge pacijentima. Improvizacija je pogubna u svemu, pa smo mi u tom nekom prethodnom periodu uradili sistem laboratorijske dijagnostike, da kada vi uradite PCR u bijeljinskoj bolnici to je priznato i kad odete u Tokio”, kaže dr Nemanja Janković, pomoćnik direktora JZU “Sveti Vračevi”, Bijeljina.  

Prema proceduri koja je objašnjena na veb stranici ASKVE, konačno odobrenje za sertifikaciju neke zdravstvene ustanove daje ministarstvo zdravlja. Iz Kliničkog centra potvrđuju našu informaciju.

“Postupak sertifikacije u skladu sa zahtjevima bolničkih standarda je u toku i biće završen u roku od devet mjeseci (trenutna ispunjenost zahjeva je preko 80%). Prema ISO standardima, sertifikovane su Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane koja je i referentni centar, Klinika za kardiohirurgiju i Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.” – poručuju iz UKC – a.

Sertifikacija je obavezna za sve zdravstvene ustanove, vrši se prema djelimično kolegijalno dogovorenim standardima, odnosi se uvijek na cijelu zdravstvenu ustanovu, dok je sticanje statusa sertifikovane ustanove uslov za obavljanje zdravstvene djelatnosti – jasno je navedeno na veb stranici Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštitte Republike Srpske.