Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH potrošiće 1,5 miliona maraka sa PDV-om za nadogradnju poreskog podsistema informacionog sistema.

Tender za ovu nabavku, vrijedan 1,28 miliona KM bez PDV-a, UIO je juče raspisala, a zainteresovane firme ponude mogu dostaviti do 17. oktobra.

Ugovor će biti dodijeljen firmi koja ponudi najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

UIO je tenderom propisala i brojne uslove, među kojima su najbitniji oni koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost.

Tako se od punuđača, između ostalog, traži da ima minimalno 14 zaposlenih ili angažovanih članova tehničkog osoblja, koji će biti zaduženi za realizaciju projekta.

Svi ili većina zaposlenih moraju imati minimalno pet godina profesionalnog radnog iskustva i različite sertifikate.

Podsjećamo, UIO je početkom ove godine ugovor za nadogradnju carinskog podsistema, težak šest miliona KM, dodijelila kompaniji „Lanaco“.