Učenici četvrtog razreda Osnovne škole “Sveti Sava” iz Dubrave, kod Gradiške, posjetili su danas Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Učenike je ugostio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji ih je upoznao sa radom i nadležnostima Parlamenta Srpske.

Stevandić se sastao sa direktorkom škole Rajnom Soldat i sa ombudsmanom i zamjenikom ombudsmana za djecu Gordanom Rajić i Andreom Stanković.

Na sastanku je usaglašeno da je od suštinskog značaja upoznavanje djece sa nacionalnim identitetom, naglasivši potrebu za sistemskim i institucionalnim djelovanjem.