Okrugli sto na temu „Seksualno nasilje – stvaranje sigurnog okruženja“

U petak, 29. marta, u Banjoj Luci održan je okrugli sto na temu „Seksualno nasilje – stvaranje sigurnog okruženja“ sa ciljem podizanja svijesti o važnosti prepoznavanja i reagovanja na znakove seksualnog uznemiravanja.

Na okupljanju su prisustvovali predstavnici različitih organizacija i institucija koji su aktivno učestvovali u diskusiji o ovoj važnoj temi. Govornici su istakli važnost edukacije stanovništva o seksualnom nasilju i potrebu za stvaranjem sigurnijeg okruženja u kojem žrtve mogu sigurno prijaviti slučajeve nasilja.

Okrugli sto organizovalo je Udruženje građana „Stop mobbing“ uz podršku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.

Učesnici su se složili da je potrebno raditi na promociji nulte tolerancije prema seksualnom nasilju i implementaciji efikasnih mehanizama zaštite žrtava. Takođe, istaknuto je da je važno kontinuirano raditi na podizanju svijesti o ovom problemu i promovisanju jednakosti i poštovanja među svim članovima društva.

„Najvažnije je edukovanje javnosti o ovom problemu i da društvo bude društveno senzibino, ali najviše prema žrtvama, da žrtve nisu stigmatizirane, da ne snose sramotu i stid. Jednostavno, da imaju povjerenja, kako u organe gonjenja tako i  od društva, da shvatimo napokon da su to  društveno neprihvatljive pojave. Da kada govorimo o seksualnom uznemiravanju i seksualnoj iznudi, da jednostavno bude nulta tolerancija , a ne da guramo pod tepih, kao što smo navikli u mnogim stvarima koje su sporne u društvu”, kazala je Vesna  Iliktarević, PR menadžer Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

Kroz uspostavljenu Mrežu za podršku prijaviteljima o seksualnom uznemiravanju i diskriminaciji na radnom mjestu, NVO „Stop mobbing“ pokreće kampanju „Nisi sama, šutnja te neće zaštititi“ sa ciljem pružanja zaštite i podrške žrtvama nasilja.

„ Naš projekat nosi naziv „Nisi sama, ćutanje te neće zaštititi“, mi smo samim nazivom projekta već rekli o čemu se radi, ako ćutiš ne možeš se zaštiti. Prvo u planu je bio upravo okrugli sto gdje bismo predstavili šta mi sa ovom kampanjom želimo da postignemo. Mi sada želimo da ohrabrimo sve naše klijentice, građanke, građane da se ohrabre i javno progovore o seksualnom zlostavljanju ili uznemiravanju na radnom mjestu. Uznemiravanje na radnom mjestu je danas jako aktuelna tema, o kojoj niko ne govori, nažalost“, kazala je Anica Ramić, predsjednica Udruženja građana “Stop mobbing” Trebinje.

Bećirović Esad, pravni savjetnik za Udruženje “Stop mobbing”, za TOK TV kaže da je jedna od aktivnosti i promocija zakona, zakona o diskriminaciji  i zakona o zabrani uznemiravanja na radnom mjestu.

“Ovo je novi zakon u Republici Srpskoj. Zakon je donesen 2021. godine i cilj nam je promovisati ovaj zakon kako bi javnost bila upoznata da postoji takav neki zakon, šta on pruža i koje su procedure  postupka kako bi lice ostvarilo svoju zaštitu na radnom mjestu. Svi poslodavci, koji imaju 15 i više radnika, bili su obavezni da donesu pravilnik, odnosno  Akt , koji reguliše zaštitu lica koja prijavljuju nasilje na radnom  mjestu.  Predviđen je interni postupak podnosilaca zahtjeva, unutar tog subjekta, i eksterni, kada se postupak vodi pred Agencijom za mirno rješavanje sporova”, kazao je Bećirović.

Posebna pažnja bila je posvećena pojmu seksualne iznude kao koruptivne radnje, čije je suzbijanje od velike važnosti za očuvanje integriteta i sigurnosti građana.

„ Što se tiče konkretno kampanje koju implementira Helsinški parlament građana Banjaluka u vezi seksualne iznude, mi trenutno planiramo uličnu akciju u Grahovu, imali smo ulične akacije u velikim gradovima, sada idemo i u manje lokalne zajednice. Trenutno radimo zagovaračke sastanke sa nosiocima vlasti i zakonodavnih politika, kako bi inicirali da neko pokrene, da se u zakon uvede seksualna iznuda, kao pojam. Kao spoj seksualnog uznemiravanja i iskorištavanja  i koruptivnog oblika, kao novi vid korupcije koje se, nažalost, dešava u društvu, kako u javnom tako i u privatnom sektoru , ali nije prepoznat u zakonima. Tako da su nam to naredni koraci, da što više upoznamo nosioce vlasti i zakonodavnih politika da neko prepozna kolika bi važnost bila da to uđe  u zakone.“ kazala je Vesna  Iliktarević, PR menadžer Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

Okrugli sto na temu „Seksualno nasilje – stvaranje sigurnog okruženja“ bio je korak ka stvaranju odlučne borbe protiv seksualnog nasilja u zajednici, te je postigao svoj cilj u podizanju svijesti i iniciranju važne diskusije o ovoj složenoj i ozbiljnoj temi.

„Zahvalila bih se novinarima koji su prepoznali društvenu odgovornost ove tematike, jer na taj način mogu doprinijeti edukaciji  javnosti  i da edukacija o ovim temama bude na što većem nivou“ , istakla je Vesna Iliktarević.