Nakon što je uspješno završena podjela pozivnih pisama, kao i obrada pristiglih prijava za učešće u prvoj Skupštini građana, u ponedjeljak 15. januara sa početkom u 14.00 časova biće organizovano javno izvlačenje 35 članova i pet zamjenskih članova Skuštine građana.

Naime, od ukupno 347 pristiglih prijava građana, prema unaprijed utvrđenim kriterijima žrijebanjem su odabrane četiri grupe, od kojih će jedna grupa biti javno izvučena takođe metodom slučajnog odabira.

Imajući u vidu da je tema prve Skupštine građana „Preduzetništvo i mladi“, 50 odsto članova činiće mladi dobi do 40 godina, dok će ostatak članova biti srazmjerno strukturiran prema polu, starosnoj dobi (od 16 do 65+ godina), etničkoj pripadnosti, nivou stručne spreme, ekonomskom statusu i mjestu prebivališta kako bi što reprezentaivnije predstavili strukturu stanovništva Banjaluke.

Podsjećamo, u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“, koji Grad Banjaluka realizuje u saradnji sa Savjetom Evrope u proteklom periodu pozivna pisama dostavljena su na ukupno 5.000 nasumično odabranih adresa.

Preko tri stotine građana iskazalo je interesovanje da postanu članovi prve Skupštine građana u našem gradu i na taj način diskutuju o važnim društvenim temama, te učestvuju u izradi preporuka koje će odražavati potrebe i interese svih građana naše zajednice.

Inače, Skupštinu građana činiće 35 učesnika, a prvo zasjedanje na temu „Preduzetništvo i mladi“ trebalo bi da bude održano u frebruaru naredne godine.

Cilj je da se kroz ovu važnu temu otvore nove perspektive i razmotre ideje koje će doprinijeti unapređenju preduzetništva u našem gradu.