Na osnovu ugovoru o hitnim intervencijama na teritoriji grada, u prethodnom periodu, izvedeni su radovi na izgradnji dijela oborinskog kolektora u dužini od 40 metara, a radi presumjeravanja atmosferskih voda u mješoviti kolektor u Ulici Braće Kukrika.

Poručeno je ovo Odjeljenja za komunalne poslove, čiji predstavnici navode da su radovi izvedeni zbog ugrožavanja privatnih objekta kroz koje je prolazio postojeći oborinski kolektor.

– U cilju zaštite od poplava, nadležne službe izvode radove na rekonstrukciji oborinske kanalizacije,na lokacijama na kojima su, u prethodnom periodu i tokom nedavnih padavina, utvrđena oštećenja na sistemu oborinske kanalizacije, neadekvatni propusti i slično. Radovi će biti izvedeni u Ulici Braće Kukrika, Vilsonovoj ulici, a u narednom periodu odrediće se i druge kritične tačke, te će se pristupiti sanaciji – poručeno je iz resornog Odjeljenja.