Tužilaštvo BiH ipak sprovodi istražne aktivnosti u vezi sa boravkom Kristijana Šmita i njegove pratnje u BiH. Iako nisu konkretno naveli da su ”formirali predmet” u Tužilaštvu BiH za ATV su potvrdili da je predmet dodijeljen u rad postupajućem tužiocu putem automatskog sistema za upravljanje predmetima – CMS-a.

-Tužilaštvo BiH je prije više od mjesec dana zaprimilo akt Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), koji je putem CMS sistema dodijeljen u rad tužiocu. U navedenom predmetu nisu do sada dostavljeni dokazi, koji bi upućivali na to da su izvršena krivična djela iz Krivičnog zakona BiH od strane službenih lica u institucijama BiH ili stranih državljana – navode u Tužilaštvu BiH.

Dodaju da im nisu dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima na šta su, kako navode, policijske agencije obavezne Zakonom o krivičnom postupku BiH. Na upit da li su od SIPA zatražili dodatne provjere, odgovorili su da se Tužilaštvo BiH neće oglašavati pojedinačno o svakoj procesnoj radnji koju preduzima.

Portparol SIPA Jelena Miovčić za ATV je rekla da je ova agencija na osnovu zahtjeva ministra bezbjednosti BiH Nenada Nešića Tužilaštvu BiH dostavila objedinjene provjere koje su prikupljene zajedno sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Službe za poslove sa strancima i Graničnom policijom BiH.

-Nakon što su provjere završene one su objedinjene i dostavljene Tužilaštvu BiH. Potom se Tužilaštvo obratilo SIPA sa zahtjevom za dostavljanje dodatnih informacija – rekla je Miovčić.

Nešić je na konferenciji za medije 12. oktobra pozvao Tužilaštvo BiH da hitno sprovede istragu o nelegalnom i lažnom predstavljanju Kristijana Šmita kao visokog predstavnika u BiH i njegovim aktivnostima, te da o rezultatima obavijesti javnost.