Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas da Srpska ima suvrenitet i da odluke donosi demokratski, te da bi se oni koji je kritikuju trebalo da osvrnu na nedemokratsko odlučivanje, odnosno nametanje odluka u BiH od strane jednog čovjeka koji se predstavlja kao visoki predstavnik.

Sama prilika da ovdje dolaze predstavnici EU i OEBS-a i da javno i otvoreno iznose kritike, govori o demokratskom karakteru Republike Srpske i njenih institucija. Mi zadržavamo vrstu suvereniteta da odluke donosimo demokratski, odnosno da ih donosi Parlament. Bilo bi lijepo da se oni malo osvrnu na način nedemokratskih donošenja odluka, odnosno nametanje zakona gdje jedan čovjek donosi izmjene zakona kojima se kažnjava nepoštovanje njegovih odluka. O tome nismo ništa čuli s te strane – rekao je Stevandić, osvrćući se na izjavu šefa Delegacije EU u BiH Јohana Satlera koji je rekao da je zabrinut zbog postupaka NSRS i usvajanja zakona kojima se ograničava sloboda govora i civilnog prostora.

Stevandić je rekao da u Srpskoj nikada nisu bila ugrožavana ili ograničavana osnovna ljudska prava i slobode, pa ni nakon što je Parlament usvojio izmjene Krivičnog zakonika Srpske kojim je predviđena kriminalizacija klevete, te Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

On je rekao da predstavnici EU i drugi često preuranjeno reaguju i bez ikakve objektivne analize, a pogotovo kada je riječ o aktu koji tretira djelovanje nevladinih organizaciji u Srpskoj.

Kada je riječ o kritikama da Srpska koči put BiH prema EU, Stevandić je rekao da je taj put zaustavilo političko Sarajevo, iako su predstavnici Srpske pristali gotovo na sve.

– Uostalom, u Sarajevu su oni koji prihvataju da nelegalni visoki predstavnik donosi zakone umjesto parlamenta, a u Banjaluci su oni koji prihvataju stav Evropske komisije da akte donosi parlament. Naše je da istrajemo i zadržimo dijalog – rekao je Stevandić.