Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je stavranje i odbrana Ministarstva unutrašnjih poslova temelj opstanka Republike Srpske i da je danas bitno odbraniti imovinu, instituciju predsjednika i pravo samostalnog donošenja odluka isto kao što je ranije sačuvan subjektivit MUP-a.

Navodi da je odbranom subjektiviteta MUP-a sačuvan ustavni poredak Republike Srpske i mir u cijeloj BiH, jer se bez MUP-a Republike Srpske ne može garantovati ni saranja ni bilo kakvi dobri odnosi unutar BiH.

Kako smo se borili da odbranimo MUP da bi mogao da brani sve u Republici Srpskoj, mi se danas tako borimo za odbranu imovine, institucije predsjednika i prava da sami donosimo odluke – rekao je Stevandić.

Stevandić je poručio da na dan krsne slave MUP-a Republike Srpske nema bolje poruke od te da srpski narod čvrsto stoji iza svojih instititucija i da neće popuštati.