Danas će u Banjaluci biti održana konstitutivna sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH u novom sazivu na kojoj će biti izabran i predsjedavajući.

Kako saznaje Klix.ba, za predsjedavajućeg bit će izabran Srđan Amidžić, nedavno imenovani ministar finansija i trezora BiH.

Nakon konstitutivne sjednice biće održana 2. redovna sjednica UO UIO BiH na kojoj će, između ostalog, na dnevnom redu biti Prijedlog Odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda s Jedinstvenog računa period juli – septembar 2023. godine,

Prijedlog Odluke o prvom privremenom poravnanju između korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za 2023. godine, te Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

Podsjetimo, prema posljednjoj odluci za period juli – septembar predloženi su novi procenti za entitete i Brčko Distrikt. Tako bi prema ovom prijedlogu entitet Federacija BiH trebala dobiti nešto manje novca s obzirom da joj je određen postotak od 62,01%. Entitet Republika Srpska bi trebala dobiti više oko 60 miliona KM jer joj je određen postotak od 34,44%. Za Brčko Distrikt je ostao procenat od 3,55%.

Koeficijenti za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza se formiraju na osnovu krajnje potrošnje koju obveznici dostavljaju u svojim PDV prijavama. Krajnja potrošnja je onaj PDV koji na računima plate krajnji potrošači, a to su sva lica koja nisu PDV obveznici (npr. obična fizička lica..).

U poređenju sa prethodnom odlukom kada je RS imala koeficijent 33,5%, a FBiH 63% te Brčko 3,5% sada je primjetna razlika u odnosu između entiteta.

Ipak, ako pratimo duži vremenski period primjetno je da se koeficijent za FBiH smanjuje, a za RS postepeno povećava. Naprimjer u drugom kvartalu 2017. Federaciji BiH je pripadalo 64,26%, RS-u 32,19%, dok je Brčko Distriktu i tada bio isti.