Nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po apelaciji Slavena Kovačevića, kojom je utvrđeno da su prava apelanta ugrožena prilikom glasanja za članove Predsjedništva i Dom naroda BiH, iz Socijalističke partije Srpske saopštili su da bi eventualna implementacija ove presude označila kraj dejtonske BiH, čija je izbalansirana ustavna konstrukcija proizvod saglasnosti svih strana.

“Prema talasu oduševljenja iz bosansko – unitarističkih političkih krugova, koji je uslijedio odmah nakon presude, jasno je da je ista usmjerena na rušenje dejtonskih temelja BiH. Eventualnom implementacijom presude, BiH bi postala jedinstvena izborna jedinica prilikom izbora članova Predsjedništva BiH, što je krajnji cilj bošnjačke političke elite koja u preglasavanju druga dva naroda vidi šansu za dominacijom. Podsjećamo da BiH ne počiva na principu većinske demokratije već konsocijativne, koja je prikladan okvir za višenacionalna društva”, stoji u saopštenju SPS-a.

Evropski sud za ljudska prava odlučio je, po apelaciji Slavena Kovačevića, da se članovi Predsjedništva BiH i delegati u Domu naroda BiH trebaju birati jedinstveno iz cijele BiH. Kako navode iz SPS-a Evropski sud za ljudska prava je namjerno zaobišao činjenicu da je Ustav BiH integralni dio međunarodnog sporazuma, koji je prihvaćen od strana potpisnica, ali i za koji postoje garancije velikih sila.

“EU ima vlastite standarde ljudskih i građanskih prava. Nametanje tih standarda državi čija krhka stabilnost počiva na izuzetno kompleksnom balansu prava nacionalnih grupa koje u njoj žive, kao garantu sprečavanja majorizacije bilo kojeg od tri naroda, predstavlja otvoreni udar na njeno ustavno uređenje. Republika Srpska i BiH teže Evopskoj uniji, ali i EU bi trebala imati razumijevanja za složene i osjetljive odnose koji postoje u BiH. BiH nema budućunost bez mehanizama koji štite konstitutivnost naroda i ravnopravnost entiteta”, saopštili su u Socijalističkoj partiji Srpske.

Iz SPS-a su na kraju poručili da Ustav BiH ne može biti mijenjan prema željama sarajevske čaršije koja se bavi političkim manipulacijama sa krajnjom težnjom da u Predsjedništvu BiH sjede tri bošnjačka člana. Ove težnje će ostati “pusti unitaristički san”, kako su naveli u SPS-u.