Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je nad Integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom /IZIS/ Srpske učinjeno kriminalno djelo u naveo da očekuje da će sistem biti uspostavljen za 10 do 15 dana.

Šeranić je rekao da se u okviru Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske kontinuirano radi na uspostavljanju i podizanju baze IZIS-a, te da je bitno da se sve u okviru navedenog sistema provjeri prije nego što bude podignut.

-Važno je da su podaci sačuvani, da imamo adekvatne `bekap` baze koje će omogućiti da onog trenutka kada se podigne IZIS on adekvatno i funkcioniše – rekao je Šeranić.

On je zahvalio građanima za razumijevanje i strpljenje, kao i zdravstvenim radnicima koji rade u otežanim uslovima.