Centar za predškolsko vapitanje i obrazovanje Banjaluka rapisao je konkurs za upis 410 novih mališana, od čega će njih 400 starosti od jedne godine do polaska u školu boraviti u cjelodnevnom boravku, a preostalih 10, od tri do šest godina, imaće poludnevni boravak.

Potvrdio je ovo direktor Centra Petar Jokanovića ističući da konkurs za vrtiće traje do 22. jula, te da roditelji, koji se odluče da svoje mališane upišu od nekih od javnih vrtića, moraju da dostave prijavu na konkurs, potvrdu o zaposlenju oba roditelja, te rodni list djeteta.

-Bodovanje se vrši pri zatjevu za upis djeteta u vrtić, nezavisno od konkursa, te za svaki mjesec čekanja do konkursa ostvaruje se po jedan bod. Na te bodove dodaje se deset bodova po zaposlenom roditelju, a mogu se ostvariti i pogodnosti zbog nekih drugih kriterijuma kao što su nacionalne manjine i porodice sa troje i više djece – pojasnio je Jokanović.

Prema njegovim riječima, roditelji trebaju nekim dokumentom to i da potvrde kako bi ostvarili dodatnih pet bodova.

– Ukoliko u porodici postoji neko teže oboljenje među njenim užim članovima, onda uz dokumentaciju kojom će to potkrijepiti, ostvaruju dodatnih deset bodova, te ukoliko je neko samohrani roditelj potrebno je rješenje od Centra za socijalni rad kako bi stekli 15 dodatnih bodova – istakao je on.

Dodao je da imaju i pogodnosti za višečlane porodice pored bodovanja, pa su tako oni koji imaju četvoro ili više djece trajno oslobođeni plaćanja vrtića, a ukoliko u porodici sa troje djece svi pohađaju vrtić onda prvo dijete plaća 115KM , drugo 99KM, a za treće dijete roditelji su oslobođeni plaćanja.

Jokanović je naveo da mjesečne cijene za svu ostalu djecu za sada ostaju iste, jer ne postoji trenutno najava od Gradske uprave da će doći do korekcija, a i kapacitet ostaje isti.

– Što se tiče radnog kadra, imamo ga dovoljno, jer se 410 djece ispisalo iz vrtića zbog polaska u školu, pa su se samim tim ta mjesta otvorila za nove kandidate – kazao je Jokanović i dodao da su vrtići na koje roditelji najduže čekaju “Kolibri” u Lazarevu, “Neven” na Obilićevu, te “Radost” na Kočićevom vijencu.