Jedan od najljepših ikonostasa u Srbiji, ikonostas u Pazarskoj crkvi u centru Pirota uspješno se restauriran, a taj posao povjeren je restauratorima Narodnog muzeja iz Beograda koji su već restaurirali dvije trećine ikonostasa, koji je pravljen od 1843. do 1849. godine i plaćen je sa sedam kilograma zlata, prikupljenog od Piroćanaca u vidu dobrovoljnih priloga.

Restauracija ikonostasa radi se četiri godine, a očekuje se da kompletno bude završena do kraja naredne godine.

Restaurator Narodnog muzeja iz Beograda, Aleksandar Cvijetinovića izjavio je za “Tanjug” da je danas završena montaža takozvane druge zone, odnosno druge trećine ikonostasa, čija je umjetnička vrijednost ogromna, prije svega duboreznih elemenata. 

“Slikarstvo je jako lepo, pogotovu posle konzervatorskih radova kada se može videti u punom sjaju, vidi se i to majstorstvo koje ranije nije moglo da se vidi preko prljavština koje su se decenijama i vekovima gomilale. Svaki deo ikonostasa sada nekako blista, pogotovu ova druga zona, koja je sada završena i koja je izuzetno očuvana i sada izgleda onako kako je izgledala i kada je nastala”, navodi Cvijetinović.

Ono što daje posebnu ljepotu ikonostasu je činjenica da je na njemu radilo više umjetničkih radionica, od kojih je svaka ostavila svoj trag.

“Ikonostas je nastao 1843. godine. Radio se u više faza do 1849. godine. Radio je više radionica, čuveni majstori iz Samokova su radili duborezne elemente, svaka umetnička radionica je ostavila svoj trag”, priča Cvijetinović.

Po njegovim riječima, najlepši dio ikonostasa su dveri, odnosno vrata kroz koja sveštenik ulazi i izlazi među vjernike za vrijeme vjerskih obreda.