„Vodovod“ je u toku ove sedmice rekonstruisao dio vodovodne mreže u Ulici Skendera Kulenovića, a koja pripada vodovodnom sistemu Donja Ljubija. U pitanju je vodovodni krak prečnika Ø 63 mm, a ukupna dužina rekonstruisanog cjevovoda je 230 m.

Razlog ovakvih aktivnosti su konstantni kvarovi, koji dovode do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži.

„Vodovod“ će i u narednom periodu nastaviti sa radovima na rješavanju ovakvih i sličnih problema.