Između Vlade Republike Srpske i Sindikata obrazovanja nauke i kulture potpisan je Sporazum o dinamici usklađivanja platnih koeficijenata za zaposlene u oblastima obrazovanja, nauke i kulture sa visokom stručnom spremom. Prema sporazumu, od 1. jaunara 2024. godine počeće isplata uvećanih plata, a rok za primjenu je dvije godine.

Potpisivanje sporazuma označava povećanje plata za 13 600 ljudi zaposlenih u prosvjeti i kulturi. Iako prethodni sporazum nije ispoštovan, u Sindikatu vjeruju da će ovaj put biti drugačije.

“Prethodni Memorandum potpisan između Saveza sindikata i tadašnje premijerke uvažene gospođe Cvijanović nažalost nije ispoštovan, ali danas smo Sporazum potpisali sa resornim ministrima i vjerujem da ćemo u roku od dvije godine, što prije, ispoštovati Sporazum”, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture. 

Pregovori između Sindikata i Vlade oko izjednačavanja koeficijenata zaposlenih u različitim oblastima javnog sektora traju godinama. Bude li potpisani Sporazum ispoštovan, gotovo svi visokoobrazovani radnici u oblastima obrazovanja, nauke i kulture od 1. januara naredne godine dobiće povećanje od 100 KM, a manji broj u nešto nižim iznosima.

“U prethodnom periodu na osnovu Memoranduma koji je važio od 2018. do 2020. godine rađena su usklađivanja platnih koeficijenata u dva navrata i to 1.1.2019. i 30.6.2021. godine. To je jedan proces koji je u međuvremu malo stao zbog opravdanih razloga”, kaže Željka Stojčić, ministar prosvjete i kulture.

Kada se uđe u proces izrade Zakona o platama, objašnjava Željka Stojičić, potpisani sporazum između Sindikata i Vlade biće otvoren za poboljšanja i dorade.