Na osnovu člana 96. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima RS (“Službeni glasnik RS”, broj: 63/11) i člana 190. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18 ), rješavajući po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova PU Prijedor, Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko – stambene poslove donosi:

RJEŠENJE

1.Daje se saglasnost za potpunu obustavu saobraćaja u ulicama:

-Ul. Akademika Jovana Raškovića,
-Ul. Vidovdanska,
-Ul. Branislava Nušića,
-Ul. Meše Selimovića od raskrsnice sa ulicom Vidovdanska do TC Belamionix,
-Ul. Oslobodioca Prijedora,
-Ul. Majora Milana Tepića,
-Ul. Vožda Karađorđa,
-Ul. Miloša Obrenovića od gradske tržnice do raskrsnice sa ul. Zanatska,
-Ul. Zanatska,
-Ul. Nikole Pašića od raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa ul.Uskočka,
-Ul. Kralja Petra I Oslobodioca od robne kuće Patrija do raskrsnice sa ul. Akademika Jovana Raškovića.

2.Daje se saglasnost za zabranu parkiranja vozila na sledećim parkinzima:

-Parking prostor u ul. Kralja Petra I Oslobodioca ( iza robne kuće Patrija),
-Parking prostor Socijalno,
-Parking prostor u novoizgrađenoj ulici između TC “Robot” i stadiona FK “Rudar”,
-Parking prostor kod OŠ “Desanka Maksimović”,
-Parking prostor u ul. Zanatska,
-Parking prostor dvorana “Mladost”,
-Parking prostor u ul. Majora Milana Tepića (obe strane).

3.Saglasnost za potpunu obustavu saobraćaja na ulicama i zabranu parkiranja na parkiralištima odnosi se za dan 4. (petak) avgust 2023. godine u vremenskom periodu od 14.00 do 22.00 časova.
4.S obzirom na karakter skupa, ako pripadnici Policije procijene da je to bezbjedno, može se dozvoliti saobraćaj vozila na putu iz tačke 1. i tačke 2. ovog Rješenja u vremenskom periodu u kojima obustava važi.

OBRAZLOŽENJE

Dana, 1. 8. 2023. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova PU Prijedor obratio-la se ovome Odjeljenju sa zahtjevom za potpunu obustavu saobraćaja u ulicama i parkiralištima iz dispozitiva ovog Rješenja, a povodom zajedničkog skupa državnih organa Republike Srbije i Republike Srpske i obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji “Oluja”.

S obzirom na značaj skupa i broja posjetilaca koji se očekuje, a iz razloga bezbjednosti, Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove je odlučilo kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Ministarstvu saobraćaja i veza RS u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi putem ovog Odjeljenja u skladu sa članom 218 stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni Glasnik RS 13/02) uz naknadu od 10 KM administrativne takse koja je u skladu sa članom 4. Odluke o gradskim administrativnim taksama.

Broj: 08-34-131/23
Datum: 1. 8. 2023. god.

Dostavljeno:
1. Načelnik Odjeljenja: Dragoslav Kabić, dipl. ing. gr
2. Ministarstvo unutrašnjih poslova PU Prijedor;
3. A/A.