Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala donio je rješenje kojim je utvrđeno da je R.H. u neuračunljivom stanju izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Sud je utvrdio kako postoji opasnost da bi optuženi mogao izvršiti isto ili teže krivično djelo, tako da je radi otklanjanja ove opasnosti potrebno njegovo liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, pa mu je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

 Izrečenu mjeru bezbjednosti sud će obustaviti kad utvrdi da je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem optuženog u zdravstvenoj ustanovi, a svake godine će sud ponovo odlučivati da li je liječenje i čuvanje optuženog u zdravstvenoj ustanovi i dalje potrebno- saopšteno je iz Okružnog suda Banjaluka.

Optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja kombinovane lovačka puška marke „Baikal IŽ MP-94“ (bokerica).

R.H. je u julu ove godine prvo prijavljen policiji da priča sam sa sobom, što je kako se navodilo, izazvalo strah kod njegovih komšija, jer se radilo o lovcu koji je posjedovao naoružanje.

Policija je ubrzo došla pred dvorište prijavljenog, a R.H. je ispalio hitac prema policajcima.

Na sreću nije bilo povrijeđenih, a utvrđeno je da je oštećen gornji dio uniforme.