Pravila o privatnosti

  1. Prikupljanje informacija: Toktv.ba može prikupljati različite vrste informacija o korisnicima, uključujući lične podatke (kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona) i ne-lične podatke (kao što su informacije o uređaju, IP adresa, kolačići).
  2. Korišćenje informacija: Prikupljene informacije mogu se koristiti u različite svrhe, kao što su poboljšanje usluge, pružanje personalizovanog sadržaja, komunikacija sa korisnicima, analiza korišćenja platforme i za marketinške svrhe.
  3. Deljenje informacija: Toktv.ba može deliti vaše informacije sa trećim stranama u određenim situacijama, kao što su poslovni partneri, oglašivači ili pružaoci usluga. Međutim, platforma neće prodati ili iznajmiti vaše lične podatke bez vaše saglasnosti.
  4. Zaštita informacija: Toktv.ba ulaže razumne napore kako bi zaštitio vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Međutim, nijedan sistem nije potpuno siguran, te se ne može garantovati apsolutna sigurnost vaših podataka.
  5. Kolačići i tehnologije praćenja: Toktv.ba može koristiti kolačiće i druge tehnologije praćenja za prikupljanje informacija o vašem korišćenju platforme i pružanje boljeg korisničkog iskustva.
  6. Prava korisnika: Korisnici imaju pravo na pristup, ispravku, brisanje ili ograničenje obrade svojih ličnih podataka, kao i pravo na prenosivost podataka i pravo prigovora na obradu.
  7. Promene pravila o privatnosti: Toktv.ba zadržava pravo da izmeni ili ažurira pravila o privatnosti u bilo kom trenutku. Korisnici su dužni da redovno proveravaju pravila o privatnosti kako bi bili informisani o promenama.