Pravila korišćenja

 1. Prihvatanje uslova korišćenja: Pristupanjem ili korišćenjem toktv.ba platforme, prihvatate uslove korišćenja i pravila o privatnosti. Ako se ne slažete sa njima, ne smete koristiti ovu platformu.
 2. Registracija i bezbednost: Prilikom registracije na platformi, morate pružiti tačne, ažurne i potpune informacije o sebi. Ne smete koristiti identitet druge osobe ili prezentovati se kao druga osoba.
 3. Odgovornost za sadržaj: Svi korisnici su odgovorni za sadržaj koji objavljuju na toktv.ba. Ne smete objavljivati materijale koji krše zakone, autorska prava, promovišu nasilje, mržnju, diskriminaciju ili sadrže uvredljive ili eksplicitne materijale.
 4. Autorska prava: Svi korisnici moraju poštovati autorska prava i druga prava intelektualne svojine. Ne smete prenositi, objavljivati ili distribuirati materijale za koje nemate dozvolu ili pravo korišćenja.
 5. Zabranjene aktivnosti: Ne smete koristiti toktv.ba za nezakonite, štetne ili zloupotrebljavajuće aktivnosti. Takođe, ne smete širiti viruse, trojance ili druge štetne komponente.
 6. Privatnost: Toktv.ba će štititi vašu privatnost u skladu sa svojim pravilima o privatnosti. Molimo vas da se upoznate sa pravilima o privatnosti pre korišćenja platforme.
 7. Izmena uslova korišćenja: Toktv.ba zadržava pravo da izmeni ili ažurira uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Korisnici su dužni da redovno proveravaju uslove korišćenja kako bi bili informisani o promenama.
 8. Ograničenje odgovornosti: Toktv.ba ne može garantovati neprekidno i bez grešaka funkcionisanje platforme. Platforma se koristi na vlastiti rizik korisnika, a toktv.ba ne snosi odgovornost za štetu koja može proizaći iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja platforme.
 9. Prestanak korišćenja: Toktv.ba zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, ograniči ili prekine pristup platformi zbog kršenja uslova korišćenja ili iz bilo kog drugog razloga. Toktv.ba može takođe prekinuti vaš nalog ako smatra da ste prekršili uslove korišćenja ili izvršili nezakonite radnje.
 10. Važeći zakon i nadležnost: Uslovi korišćenja regulisani su zakonima relevantne države. Svi sporovi koji proizlaze iz korišćenja platforme toktv.ba rešavaće se u nadležnom sudu u skladu sa važećim zakonima.
 11. Kontakt informacije: Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi sa uslovima korišćenja, možete kontaktirati toktv.ba putem e-mail adrese ili telefonskog broja navedenog na njihovom sajtu.