Inicijativa gradonačelnika Draška Stanivukovića za izmjenu Zakona o stvarnim pravima, kojom bi bilo omogućeno da porodice sa četvoro i više djece, mladi bračni parovi i porodice poginulih boraca dobiju besplatne placeve za gradnju stambenog objekta upućena je na razmatranje nadležnim odborima Narodne skupštine Republike Srpske i Vladi Republike Srpske.

Potvrđeno je ovo u dopisu iz Narodne skupštine Republike Srpske upućenom Gradu u kojem je navedeno da je gradonačelnikova inicijativa, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske – upućena Zakonodavnom odboru, Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odboru za privredu, Odboru za finansije i budžet i Odboru za pitanje djece, mladih i sporta, te Vladi Republike Srpske na razmatranje i zauzimanje stava.

Podsjećamo, Stanivuković je predao 3. oktobra Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjenu Zakona o stvarnim pravima, kojom bi bilo omogućeno da porodice sa četvoro i više djece, mladi bračni parovi i porodice poginulih boraca dobiju besplatne placeve za gradnju stambenog objekta.

Tada je kazao da je riječ o životnoj inicijativi, za koju je uvjeren da će biti podržana.

– Potrebna nam je podrška Narodne skupštine Republike Srpske kako bismo izmijenili Zakon o stvarnim pravima, kojom bi ovu našu politiku sproveli u djelo, a kojom će porodice sa četvoro i više djece, mladi bračni parovi i porodice poginulih boraca od svog Grada dobiti besplatne placeve za gradnju stambenog objekta i na taj način, uz besplatne građevinske dozvole,ostvariti uštede preko 50.000 KM što je približno jednako cijeni izgradnje kuće – naveo je tom prilikom gradonačelnik.