Smatraju da nema vremena za čekanje i da je neophodno donijeti set mjera kako bi se pomoglo ženama a sankcionicali nasilnici. 

– Društvo i institucije su zakazali kada je riječ o nasilju nad ženama, poručile su narodne poslanice Mirna Savić Banjac i Tanja Vukomanović na konferenciji za novinare, koja je održana u Banjaluci.

https://youtu.be/7qoTVL8kGVo

Smatraju da nema vremena za čekanje i da je neophodno donijeti set mjera kako bi se pomoglo ženama a sankcionicali nasilnici. 

“Dok god živimo u društvu da se nasilje ne prijavljuje imaćemo ovakvu situaciju. Statistika i primjeri su porazni, 19 žena ubijeno je za dvije godine”, istaka je Vukomanovićeva. 

https://youtu.be/1ZScoVSvdNI

Nije sramota biti žrtva, ne smijemo ostavljati društvo u kojem su žene krive, pređena je crvena linija, naglasile su poslanice PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.