Poreska uprava Republike Srpske je u prvih osam mjeseci 2023. godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,387 milijardi maraka, što je za preko 316 miliona KM ili 15 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Sve kategorije javnih prihoda u nadležnosti Poreske uprave RS bilježe rast u odnosu na prošlu godinu.

Doprinosi, koji čine gotovo 62% od ukupno prikupljenih prihoda, u prvih osam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 1,475 milijardi KM, što je za 198,64 miliona KM ili 16 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO i Fond dječje zaštite veća za po 16 procenata, za Zavod za zapošljavanje 17%,  dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 14 odsto.

Direktni porezi, od čega najveći dio čine porez na dobit i porez na dohodak, u prvih osam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 547,09 miliona KM, što je za 80,57 miliona KM ili 17 odsto više nego u prvih osam mjeseci prošle godine.

“Najveća naplata kod direktnih poreza zabilježena je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 284,80 miliona KM, što je za 24,22 miliona KM više nego u istom periodu 2022. godine. Istovremeno, naplata poreza na dohodak iznosi 225,83 miliona KM, što je za 51,13 miliona KM ili 29 odsto više u odnosu na uporedni period. Takođe, zabilježen je i rast naplate prihoda i kod ostalih direktnih poreza, odnosno po osnovu poreza na nepokretnosti za 4,88 miliona KM ili 26 odsto u odnosu na period januar – avgust 2022. godine”, saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Ostali javni prihodi, čija je naplata u nadležnosti Poreske uprave RS, iznose 365,10 miliona KM, što je za 37,30 miliona KM ili 11 odsto više u odnosu na isti period 2022. godine.

Najveći rast naplate u ovoj kategoriji javnih prihoda ostvaren je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, i to za 21,54 miliona KM ili 38% više, te prihoda po osnovu koncesionih naknada gdje je naplata veća za 13,60 miliona KM ili 46% više u odnosu na prvih osam mjeseci prošle godine.

Što se tiče naplate za avgust tekuće godine, ukupno je prikupljeno 302,04 miliona KM, što je za 18,93 miliona KM ili 7% više nego u istom mjesecu prošle godine.