Grad Banja Luka podržaće putem javnih poziva 32 projekta za mlade, za šta je iz budžeta izdvojeno ukupno 98.000 KM.

Naime, Odjeljenje za društvene djelatnosti objavilo je 2. aprila 2024. godine dva javna poziva koja se odnose na sufinansiranje omladinskih aktivnosti u Banjoj Luci u tekućoj godini.

Na Javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i organizacija za mlade pristiglo je 19 projektnih prijedloga, koje je razmatrala Komisija, a koji su bili blagovremeni i kompletni u pogledu dokumentacije. Podržano je 17 projektnih prijedloga u ukupnom iznosu od 55.000 KM.

Na Javni poziv za sufinansiranje projektata omladinskih organizacija, organizacija za mlade i udruženja građana u „Domu omladine“ pristigla su 23 projektna prijedloga koje je razmatrala Komisija, a koji su bili blagovremeni i kompletni u pogledu dokumentacije. Podržano je 15 projektnih prijedloga u ukupnom iznosu od 43.000 KM.

Sa izabranim omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade i udruženjima građana koji će realizovati predložene projekte biće zaključeni ugovori. Iznosi sredstava određeni za podršku navedenim projektima su u skladu sa ostvarenim brojem bodova koji se unose u Zbirnu tabelu. Sve podržane organizacije dužne se da 30 dana od dana realizacije projekata dostave narativni i finansijski izvještaj na propisanim obrascima.

https://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2024/07/Tabelarni-pregled-rezultata-JP-.pdf