U Prijedoru je danas ozvaničen početak radova na izgradnji vodovodne mreže u naseljima Veliko Palančište, Stari Voćnjak i Kavanište za šta je 2,5 miliona maraka obezbijedila Vlada Republike Srpske iz Programa javnih investicija.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor ocijenio je da je ovo značajan i krupan projekat u kojem će u narednih 18 mjeseci biti izgrađeno 60 kilometara vodovodne mreža i kućni priključci za oko 630 domaćinstava.
“Na ovaj način ćemo riješiti dugogodišnji problem, mogu reći slobodno višedecenijski “, rekao je Javor novinarima.
On je naglasio da je ovo dobar pokazatelj da Vlada Republike Srpske, republički nivo i lokalni nivo, odlično sarađuju.
Radislav Babić, direktor banjalučke firme “Hidro-kop” koja je izvođač radova, rekao je da se nastavlja dugogodišnja saradnja najprije sa opštinom, a onda i gradom Prijedorom.
“Imamo vremena i završićemo to sigurno u roku”, naveo je Babić.
Načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Dragoslav Kabić rekao je da su ovom poslu prethodile aktivnosti pripreme tehničkih uslova odnosno obezbjeđenja dovoljnih količina vode i da je to proces koji traje već desetak godina.
“Kada izgradimo ovu vodovodnu mrežu, onda ćemo na osnovu procjena stručnih lica i na osnovu tehničkih uslova vidjeti kolika je to zona obuhvata koju ćemo možda moći proširiti prema naseljima Jelovac i Crna Dolina”, dodao je Kabić.
Mještanin Velikog Palančišta Ranko Banović zahvalio se Gradskoj upravi i gradu Prijedoru na realizaciji ovog dugo očekivanog projekta.
“Mnogi ljudi su morali da odu iz ovog sela. Mislim da će se neki mladi ljudi vjerovatno vraćati, neke farme koje su ljudi držali su ugašene zbog nedostatka vode za životinje, tako da voda će olakšati život, i zbog ljudi i zbog stoke, jer voda život znači”, naveo je Banović.
Veliko Palančište dobiće oko 40 kilometara mreže, 3 pumpne stanice i 2 rezervoara za oko 280 domaćinstava, Stari Voćnjak oko 15 kilometara mreže, po jednu pumpnu stanicu i rezervoar za oko 280 domaćinstava, a Kavanište oko pet kilometara mreže i dvije pumpne stanice za oko 70 domaćinstava.
Realizacijom navedenog Projekta riješiće se dugogodišnji problem stanovnika ovih naselja, koji nisu imali vodosnabdijevanje sa gradske vodovodne mreže, a time ni osnovno pitanje egzistencije-pitku vodu. Rješavanjem ovog problema unaprijediće se uslovi života, poboljšaće se uslovi za bavljenje poljoprivredom, a posebno se želi pružiti podrška mladima tih naselja da ostanu na tom području.