Jednokratnu novčanu pomoć za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje dobiće 35 banjalučkih parova, a pojedinačno za ovu podršku grad izdvaja 4.000 KM.

Grad Banjaluka je 31. marta raspisao konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje.

“Na ovom konkursu zaprimljeno je 40 zahtjeva za sufinansiranje troškova”, kazali su iz Gradske uprave za “Nezavisne novine”.

Zahtjeve pristigle po konkursu razmatrala je, kako kažu, Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći za podršku pronatalitetnoj politici grada Banjaluka – pojedinci.

“Ova komisija je utvrdila da 35 zahtjeva ispunjava uslove propisane Pravilnikom o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici grada Banjaluka u ‘Službenom glasniku grada Banjaluka’, broj 37/22, te sačinila zapisnik i utvrdila rang-listu”, navode oni.

Dodaju da Gradska uprava planira u 2023. godini podržati 35 zahtjeva, tačnije sve zahtjeve za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje, pristigle po javnom konkursu, a koji ispunjavaju uslove propisane pravilnikom.

“Pet zahtjeva neće biti podržano iz razloga što su tri zahtjeva već podržana iz budžeta grada u prethodnom periodu”, pojasnili su oni.

Kako kažu, jedan zahtjev neće biti podržan zbog pitanja godina starosti i postoji jedan zahtjev koji ne ispunjava uslove pravilnika pošto u vezi sa planiranjem porodice nije iskorišteno pravo niti na jedan postupak BMPO na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a žena je starosti 32 godine.

“Za ovu podršku potrebno je 4.000 KM pojedinačno za svaku oplodnju”, kazali su iz Gradske uprave, te dodali da je prvobitno za ove subvencije bilo izdvojeno 100.000 KM, ali će biti podržano svih 35 zahtjeva.

“Pravilnikom je definisano da se budžetska sredstva za ove namjene dodjeljuju samo jednom, o čemu se vodi evidencija u nadležnom odjeljenju”, navode iz grada.