Osnovna škola “Bila” u Vitezu prva je u BiH zabranila mobilne telefone i druge elektronske uređaje tokom boravka djece i nastavnika u školi s ciljem veće socijalizacije djece, ali i sprečavanja maloljetničke delinkvencije koja često osvane na društvenim mrežama.

Ovo nije prva godina da se ova odluka primjenjuje u ovoj školi. Prvi put, donijeli su je 2019. godine, na inicijativu učenika i roditelja, nastavničkog vijeća i školskog odbora škole te je dao dobre rezultate.

Sve je to rezultat analize jer su željeli da spriječe ometanje nastavničkog procesa, otuđenje djece jednih od drugih jer su mobiteli kako kažu postali nastavno smetalo, ali i smetalo prijateljskih odnosa.

Direktor OŠ “Bila” Vinko Bošnjak je kazao da je odluka o zabrani donošenja mobitela, računala i drugih elektronskih uređaja prošle godine prekršena od nekoliko učenika kada je oduzimanje telefona izazvalo polemike i rasprave.

“Ponukalo nas je i vršnjačko nasilje. Mobiteli se koriste u snimanju tuča, svađa, snimanja svađa nastavnika i sve se prenosi od jednih do drugih. Ova inicijativa je počela i od vijeća učenika jer su djeca uvidjela da se mobiteli koriste onako kako ne treba te je na njihovu inicijativu zakazan sastanak”, kazao je Bošnjak.

Pojasnio je da su protiv zabrana u školama, ali da ih je sve ono što narušava nastavni proces, druženje djece, školsku sredinu, ponukalo da donesu tu odluku.

“Imamo primjer u Australiji. Nakon zabrane mobitela u školama smanjen je problem ponašanja učenika, a povećana je fizička aktivnost i igre. Mi nismo uopće razmišljali o tome da će naša odluka tako dobro biti primljena kod javnosti i dragno nam je da pozitivno reaguju svi”, pojasnio je  sagovornik.

Na pitanje da li je bilo negodovanja Bošnjak kaže da jeste, odnosno, da nijedna odluka ne može biti realizovana jednoglasno, ali da su za sve pronašli rješenje pa i za one koji su se pitali kako će se čuti sa djecom, kada će doći po djecu te šta ako se nešto desi?

“Mi smo informisali i roditelje i učenike da će uvijek biti dostupni telefoni škole za sve informacije, cijelog radnog vremena škole, to jest od 7.30 do 19.00 sati i to uredi tajnika škole, pedagoga i psihologa. Važno je napomenuti da svi nastavnici i učitelji, tokom nastave, neće biti dostupni na svojim mobitelima, kao primjer svim učenicima”, kaže sagovornik.

Ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić za Klix.ba je kazao da je odluka iz domena pravila o kućnom redu škole gdje škole donose odluke na način da procijene i pravilom o ponašanju i postupanju regulišu to kako bi se doprinijelo što boljim uvjetima u radu škole.

“Mi obuku nastavnika i drugog osoblja o pedagoškom pristupu zbog aktuelnih, ali i ranijih nemilih događaja, radimo kroz stručna usavršavanja i poticaje da sve škole kroz godišnje planove rada planiraju i dodatne edukacije i stručne programe sa tom i drugom problematikom”, kazao je ministar Domić.