Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra, od 1. avgusta finansira zdravstvenu zaštitu samo za građane koji su na jedan od zakonom predviđenih osnova prijavljeni na osiguranje i za koje se redovno uplaćuju doprinosi – bez izuzetka, saopšteno je iz ove ustanove.

Napominju da odluka Vlade Republike Srpske po kojoj je omogućeno da svi građani imaju zdravstveno osiguranje bez obzira na uplatu doprinosa ističe danas 31. jula.

Tako da FZO RS od sutra, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, može da finansira zdravstvenu zaštitu samo za građane za koje se redovno uplaćuju doprinosi.

– Ovo je prilika da ponovo pozovemo građane koji još nemaju zdravstveno osiguranje, poput nezaposlenih, da posjete nadležne poslovnice Fonda i regulišu svoj status. Takođe, budući da je Vlada dala rok od dva mjeseca, vjerujemo da su poslodavci ovu priliku shvatili krajnje ozbiljno i da su provjerili stanje svojih obaveza u Poreskoj upravi, izmirili dugovanja ili eventualno napravili po potrebi reprograme dugovanja sa Poreskom upravom i slično, a kako ne bismo ponovo došli u situaciju da na desetine hiljada građana ostane bez osiguranja- kažu iz FZO.

Naglašavaju da se neplaćanjem doprinosa ne uskraćuju samo radnici za prava iz zdravstvenog osiguranja, već se dovodi u pitanje kompletan zdravstveni sistem i funkcionisanje svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

– Napominjemo da FZO RS kada se uplate doprinosi tu uplatu u sistemu vidi dan ili dva nakon uplate, zbog čega je važno da se doprinosi plaćaju pravovremeno, odnosno kako je predviđeno zakonom, a ne u zadnji čas. Važno je da osiguranici znaju da kada se uplate doprinosi, Fond “pušta” osiguranje na period od dva mjeseca. Prema tome, poslodavci imaju dovoljno vremena da obaveze izmiruju na vrijeme, kako bi osigurana lica imala u kontinuitetu osiguranje. U slučaju eventualnih problema, osiguranici, kao i poslodavci, mogu da se jave i u naše poslovnice- preciziraju iz Fonda.

Poslodavci koji imaju reprograme, dodaju, potrebno je da redovno izmiruju obaveze po osnovu reprograma, ali i svoje tekuće obaveze da bi radnici imali zdravstveno osiguranje. Isto tako, građani koji još nemaju zdravstveno osiguranje, potrebno je da posjete nadležne poslovnice Fonda i regulišu svoj status, u skladu sa zakonom.

Prijava trudnica

Trudnice koje su zaposlene na zdravstveno osiguranje prijavljuje poslodavac koji je dužan da za njih uplaćuje doprinose.  Ukoliko trudnica nije zaposlena, a partner jeste (bračni ili vanbračni), na zdravstveno osiguranje se može prijaviti preko partnera za koga se, takođe, moraju uplaćivati doprinosi.  Ukoliko ne postoji nijedna ova mogućnost, tada se trudnica na zdravstveno osiguranje može prijaviti po osnovu svog stanja i njena zdravstvena zaštita se finansira iz budžeta Srpske. Isto važi i za porodilje kao i za žene u procesu planiranja porodice. Tada se na zdravstveno osiguranje prijavljuju u Fondu i sa sobom nose nalaz nadležnog ljekara. Dakle, po osnovu trudnoće – trudnica ne može da se prijavi sve dok je zaposlena ili ima osnov osiguranja preko zaposlenog supruga, bez obzira na to da li se doprinosi plaćaju.

Prijava djece

Djeca se na zdravstveno osiguranje prijavljuju preko roditelja. Da dijete ne bi ispaštalo, ako se za jednog zaposlenog roditelja ne plaća doprinos, dijete može da se prijavi preko drugog roditelja za kojeg se doprinosi plaćaju. Po osnovu godina života dijete se može prijaviti na osiguranje samo ako ne postoji drugi osnov, npr. ako su oba roditelja nezaposlena. Ukoliko se za roditelje ne plaća doprinos, to ne znači da dijete može da se prijavi po osnovu godina života.

Šta u slučaju promjene posla?

Osiguranici koji promijene posao, a djeca ili dijete je bilo prijavljeno preko njih, potrebno je, takođe, da o tome obavijeste Fond kako dijete ne bi ostalo bez osiguranja. Naime, roditelji kada promijene poslodavca, a  u Fondu ne prijave promjenu, sa odjavom sa osiguranja prethodnog poslodavca odjavljuje se i dijete.

– Zato je jako važno da roditelji kada promijene poslodavca, posjete nadležne poslovnice Fonda i dijete preko sebe ponovo prijave na osiguranje (ponijeti rodni list djeteta) kako bi se i dalje ostvarivala zdravstvena zaštita u punom obimu za dijete. Dakle, pored prava postoje i obaveze, te je jako važno da se o tome vodi računa- kažu iz Fonda.

Građani bez prihoda

Građani koji ne ostvaruju prihode na zdravstveno osiguranje mogu biti prijavljeni u Fondu zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da ponesu ovjerenu kućnu listu, a licem bez prihoda se smatra onaj građanin čija mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze najnižu neto platu u Republici Srpskoj. Primjera radi, ukoliko porodica ima četiri člana, ukupni prihodi se podijele sa četiri i taj iznos ne smije prelaziti najnižu platu u Srpskoj. Građani ne moraju da donose potvrdu iz Poreske uprave o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.