Grad Prijedor objavio je danas pet javnih poziva za različite vrste podsticaja u oblasti privrede i preduzetništva za šta je u budžeta grada predviđeno 569.000 KM.

Načelnik Odjeljenja za privredu i preduzetništvo Rade Rosić izjavio je da ove mjere imaju za cilj da jačaju konkurentnost malih i srednjih preduzeća, zaposle nove radnike i povećaju konkurentnost firmi na tržištu.

“Noviteti su podsticaji za turizam i ugostiteljstvo i za saobraćaj, kao i socijalno preduzetništvo. Prošle godine smo imali jedan pilot projekat sa Centrom za socijalni rad, gdje smo obezbijedili za učešće u projektu 10.000 KM, a ove godine smo objavili javni poziv za podršku socijalnom preduzetništvu”, rekao je Rosić novinarima.
On je najavio planiranu realizaciju mjera podrške za internacionalno povezivanje preduzeća, kao i još obuke prekvalifikacije i stručno usavršavanje radnika, tako da i ove godine će biti oko 600.000 KM, budući da je prošle godine bilo predviđeno 520.000 KM, a kroz realokacije ukupno isplaćeno 640.000 KM za 187 privrednih subjekata od prijavljenih 220.

Javni poziv o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele sredstava za preduzeća iz oblasti socijalnog preduzetništva predviđa grant do 10.000 KM za finansiranje obrtnih ili osnovnih sredstava, a rok za prijave je 1. septembra.

Javni poziv o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i javni poziv o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti sektora građevinarstva, informatike i ostalih uslužnih djelatnosti nude bespovratna sredstva po principu refundacije za nabavku opreme, mašina i alata, uz učešće podnosioca prijave od minimalno 50 odsto i uz maksimalne iznose od 20.000 KM za prerađivačku industriju, 10.000 KM za saobraćaj i građevinarstvo i 5.000 KM za informatiku, ugostiteljstvo i turizam, te ostale uslužne djelatnosti.

Rok za ova dva javna poziva je 15. septembra, kao i za podsticaje za samozapošljavanje
nezaposlenih lica i žensko preduzetništvo /do 3.000 KM za uslužne i ostale djelatnosti i do 5.000 KM za proizvodne djelatnosti i prerađivačku industriju, građevinarstvo i IKT/, podsticaje poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova do 30 godina starosti i za zapošljavanje novih radnika /do 1.500 KM po zaposlenom radniku od NK do SSS i do 2.500 KM po zaposlenom radniku od VŠS naviše/ i podsticaje za podršku uvođenju standarda gdje grad sufinansira do 50 odsto troškova sertifikacije i resertifikacije, a ne više od 3.000 KM.

Peti javni poziv je za subvencije za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima do 50.000 KM ugovorene u ovoj godini sa rokom otplate ne dužim od tri godine, u visino od tri procentna poena kamatne stope, a rok za prijave je 15. decembra.