Nakon samo desetak dana od pronalaska sedam uginulih divljih svinja u Nevesinju, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa afričke kuge, na Sokocu su pronađene još njih četiri.

Nakon analize uzoraka, i kod ovih jedinki je potvrđeno prisustvo virusa afričke kuge svinja, što ukazuje na masovno širenje ovog virusa i među populacijma divljih svinja.

– Brzom intervencijom veterinarskog sektora, Lovačkog saveza Republike Srpske i sokolačkih lovaca, uginule jedinke svinja su neškodljivo uklonjene, a kako bi se spriječilo dalje širenje virusa sa ovog lokaliteta. Lovački savez ovim putem apeluje na korisnike lovišta u Republici Srpskoj na pojačan monitoring divljih svinja u lovištima, te da u slučaju pronalaska uginule, ili na bolest sumnjive jedinke, isti bez odlaganja prijave nadležnoj veterinarskih službi – poručuju na zvaničnoj veb stranici iz pomenutog saveza .

Dodatno, Savez podsjeća lovce u Republici Srpskoj na obavezno uzorkovanje svih odstrijeljenih jedinki divljih svinja na prisustvo virusa afričke kuge, te na obavezno sprovođenje propisanih biosigurnosnih mjera tokom izvođenja lovnih aktivnosti.