Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, podnio je juče apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti dijela izmjena Krivičnog zakonika RS koje se odnose na kriminalizaciju klevete.

U svojoj apelaciji Zvizdić se u prvom dijelu poziva na potčinjenost institucija RS Ustavnom sudu BiH i potrebi da svi pravni akti u BiH budu usklađeni s najvišim sudskim tijelom u BiH.

U drugom dijelu on se bavi evropskom praksom i problemima koje sam zakon ima u sebi, odnosno nedovoljno i nejasno precizirane odredbe koje bi, kako smatra, mogle dovesti do ugrožavanja prava na slobodu izražavanja.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, kaže da novinari i aktivisti idu redovnim putem na osporavanje ovog zakona, što znači da je u pripremi podnošenje apelacije Ustavnom sudu RS.

Odgovarajući na pitanje o ovoj Zvizdićevoj apelaciji, pozdravio je sve legalne korake koji će dovesti do ukidanja ovog zakona, ali i dodao da novinari u RS ne žele da budu predmet političkih prepucavanja bilo koga s bilo kim u BiH.

“BiH je takva zemlja da šta god radite, neko će to shvatiti političkom porukom. To se, nažalost, ne može izbjeći. Ono što je jedino bitno jeste to da mi novinari, kao odgovorni profesionalci, želimo da zaštitimo sve građane RS koji bi mogli doći pod udar ovog zakona. Mi da se želimo baviti politikom, bili bismo u političkim strankama. Ne zanima nas prepucavanje jednih s drugima i prikupljanje političkih poena koje je očigledno na svim stranama”, rekao je Vukelić za “Nezavisne novine”.

Nakon što je obrazložio zašto je Ustavni sud BiH nadležan da ukine ovaj zakon u RS, tvrdeći da “jedan entitet u sastavu BiH (…) nema ustavnopravno ovlaštenje da usvaja zakone ili bilo koje druge propise koji su u suprotnosti sa Ustavom BiH, Zvizdić se osvrnuo i na neke primjedbe koje su prethodnih mjeseci iznosili novinari i aktivisti u RS.

Zvizdić je u apelaciji naveo da je EU imala jasne preporuke u smislu da bi BiH, kao zemlja koja želi pristupiti EU, trebalo da dâ prednost upotrebi upravnog i građanskog prava za rješavanje slučajeva klevete, a ne da se kleveta ponovo kriminalizuje.  

On je rekao da odredbe koje su u ovom zakonu daju ogromnu diskreciju i arbitrarnost nadležnom organu, policiji ili tužilaštvu da proizvoljno može podnositi krivične prijave ili pokretati krivične postupke protiv većeg broja lica koji koriste različite alate komunikacije.

“To je u direktnoj suprotnosti sa pomenutim principom vladavine prava, na način kako ga definira Ustavni sud BiH u ranijoj sudskoj praksi, a gdje se izričito traži preciznost, predvidljivost i razumnost određene pravne norme, da bi se moglo reći da je ista u skladu sa načelom vladavine prava”, istakao je u ovom dokumentu.

Zvizdić ističe da je Narodna skupština RS odlučila da kriminalizuje klevetu, iako su dostupne sve druge građanskopravne alternative.

“Time se direktno narušava princip koji je ustanovio Evropski sud, i to upravo sa ciljem da se postigne pravičan balans između prava na slobodu izražavanja i prava na zaštitu ugleda i časti. Mišljenja smo da je donošenjem spornog člana 8. Zakona narušen taj princip i to na štetu prava na slobodu izražavanja i slobode medija”, naglasio je on.

U zaključku je naveo da mediji treba da budu korektiv vlasti u interesu građana.

“Naravno, i javne ličnosti uživaju određeni stepen zaštite, što je Evropski sud i potvrdio u poznatom predmetu Von Hannover protiv Njemačke (2012), ali pod uslovom da postoji pravičan balans između slobode izražavanja i prava na zaštitu privatnog i porodičnog života, te da se to pitanje treba cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju, a ne generalno”, naveo je on, pišu Nezavisne.