Zajednička komisija Vijeća naroda RS i Narodne skupštine RS nije postigla saglasnost o tome da zakon kojim se kriminalizuje kleveta ne stupi na snagu.

Mehanizam vitalnog nacionalnog interesa je nakon usvajanja ovih Izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS pokrenuo Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS, a procedura nalaže da se u tom slučaju zajednička komisija ove dvije institucije pokuša usaglasiti. Ukoliko do usaglašavanja ne dođe, konačnu ocjenu donosi Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u Ustavnom sudu RS.

Ako na toj instanci bude utvrđeno da vitalni nacionalni interes nije prekršen, ovaj represivni zakon će stupiti na snagu i počeće njegova primjena. 

Iz Vijeća naroda je saopšteno da na sjednici nije došlo do usaglašavanja u vezi s ovim amandmanom.

“Budući da na sjednici nije postignuta saglasnost, predmet se prosljeđuje Ustavnom sudu RS – Vijeću za zaštitu vitalnog interesa radi donošenja konačne odluke u skladu s članom 70. dopunjenog Amandmanom LXXXII Ustava RS”, naglasili su oni.