Milan Radović definitivno odlazi iz politike, a vraćanje poslaničkog mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske zavisi od birokratskih procedura.

Radović je za Srpskainfo rekao da je u Centralnoj izbornoj komisiji BiH u Sarajevu bio u petak, s namjerom da se zvanično odrekne poslaničkog mandata.

Međutim, tvrdi Radović, u CIK nije imao ko da primi njegov zahtjev, zbog čega će put Sarajeva ponovo u ponedjeljak. Takođe, ostaje pri odluci da ovogodišnje plate u NSRS da u humanitarne svrhe, i to na tri adrese.

Prema Izbornom zakonu i Uputstvu CIK BiH, ako izabrani član organa vlasti podnese ostavku, dužan je da je podnese na obrascu koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH.

– Izabrani član organa vlasti, koje mandat dodjeljuje CIK BiH, ostavku na mandat podnosi CIK BiH, putem nadležnog zakonodavnog organa vlasti, na obrascu OB-1. Izabrani član organa vlasti u ostavci dužan je obrazac čitko i u potpunosti popuniti i osigurati da obrazac potpiše i predsjednik/predsjedavajući nadležnog organa vlasti, te da na obrazac stavi pečat – piše u Uputstvu o dodjeli i prestanku mandata.

Potom službenik CIK telefonom poziva onog ko je podnio ostavku i uvjerava se da je to učinio svojevoljno.

Odluku o prestanku i odluku o dodjeli mandata donosi najkasnije za 15 dana.