Prilikom vanrednog inspekcijskog nazdora Kazneno-popravnog zavoda u Trebinju uočeni su brojni propsuti u pitanju organizacije stražara i obezbjeđenja, što je dovelo do toga da državljan Kine Q. T. pobjegne iz zatvora, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srpske.

Uovom ministarstvu su rekli da je završen vanredni inspekcijski nadzor, koji je obavljen po naredbi ministra Miloša Bukejlovića, radi utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu izvršenja mjere pritvora, kao i bjegstva pritvorenog lica.

– Na osnovu izvršenog nadzora, koji obuhvata obilazak prostora odjeljenja pritvora, razgovore sa direktorom Zavoda i rukovodiocima službe obezbjeđenja i pritvorskog odjeljenja, kao i uvid u dokumentaciju i video snimke u vezi sa kritičnim događajem, zaključeno je da je došlo do značajnih bezbjednosnih propusta u postupanju  zaposlenih i odgovornih lica, što je rezultiralo bjekstvom pritvorenika – rekli su u poomenutom ministarstvu.

Dio uočenih propusta odnosi se na pitanje organizacije rada službe obezbjeđenja u realizaciji šetnje za pritvorena lica, pitanje organizacije vanjskog obezbjeđenja ustanove, a propust je uočen i u organizaciji i sprovođenju monitoringa sistema video nadzora u ustanovi, kao i po pitanju adekvatnog popunjavanja  radnog mjesta rukovodioca vanjskog obezbjeđenja.

U skladu sa navedenim, ministar pravde u Vladi Republike Srpske će, nakon dobijanja i ostalih potrebnih informacija o vanrednom događaju, razmotriti pitanje sankcija svih u lancu odgovornosti unutar Kazneno-popravnog zavoda Trebinje za nastale propuste u radu, neadekvatnu organizaciju službe obezbjeđenja i rada u Zavodu te za blagovremeno izvršavanje poslova obezbjeđenja.

Ministar pravde Republike Srpske donio je rješenje kojim su naložene hitne mjere i rokovi za otklanjanje uočenih nepravilnosti, kao i prijedlozi i preporuke za unapređenje rada.