Uz veliko jezero Đol, ponos opštine Jezero, uskoro bi mogao da nikne novi turistički kompleks, sa plažama, trim-stazom i kućama za odmor, koje će vlasnici parcela moći isključivo planski da grade, a sve da bi bio očuvan prirodni izgled zemljišta, jezera, njegovo priobalje te zaštićena životna sredina.

Prezentaciji projekta gradnje na velikom jezeru Đol, koji je obuhvaćen Strategijom razvoja opštine za period 2019-2028. godine, a s ciljem nalaženja mogućnosti za plansku i zakonsku izgradnju na ovom lokalitetu, prisustvovali su, između ostalog, i vlasnici parcela na tom području.

Oni su, prema riječima načelnice Jezera Snežane Ružičić, upoznati sa planovima te su iznijeli svoje prijedloge i sugestije da bi u budućnosti turistički potencijal jezera doživio svoju ekspanziju.

– Iako je riječ o pojedinačnim parcelama vlasnika, mi smo kao opština koja potencira razvoju turizma uzeli sebi za pravo da zaštitimo jezero Đol, kao veliki potencijal i zabranili smo gradnju na tom lokalitetu, dok ne bude urađen planski dokument – kazala je Ružičićeva.

Dodala je da je na tom prostoru zamišljena gradnja pojedinačnih objekata, koji će biti identični ili jako slični.

– Na taj način ćemo dobiti jedan atraktivan turistički kompleks koji će služiti u svrhu razvoja turizma – objasnila je Ružičićeva.

Vlasnici parcela su, istakla je ona, saglasni i da se kroz sve parcele napravi jedna trim-staza, koja će u budućnosti biti zajednička. Vlasnici će o svom trošku graditi kuće za odmor, što ne znači da možda u nekom momentu neće doći do javno-privatnog partnerstva u smislu da će, kako je istakla, opština sufinansirati i pomoći u gradnji kanalizacionog sistema, kao i svega onog što je važno za jedno takvo naselje.

– Jako sam ponosna što smo uspjeli da se dogovorimo, jer je obostrani interes opštine i vlasnika parcela, da to područje bude uređeno – kazala je Ružičićeva.