Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane Srbije da od sutra predaju svoje nelegalno oružje mjesnoj nadležnoj policijskoj stanici od 7 do 19 časova i da za to apsolutno nemaju niti krivično-pravno, niti prekršajno-pravnu odgovornost , kao ni obavezu da obrazlažu porijeklo tog oružja, rekla je Biljana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala MUP-a.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić,shodno obavezama prema Zakonu o oružju i municiji donio je naredbu koja podrazumijeva postupak legalizacije, navela je Otović Pjanović. 

– Legalizacija je u samom tekstu, definisana upravo kao period kada ministar na osnovu procjene i zaštite opšte bezbjednosti građana, javnog reda i mira, baš u ovakvim situacijama ima pravo da sprovede taj proces i izda naredbu za postupak legalizacije, koji podrazumijeva i poziva sve građane koji po bilo kom osnovu imaju oružje, bilo koje vrste i bilo koje kategorije u posjedu, a koje nije i nema dozvolu nadležnih organa, i naravno oružje koje uopšte po Zakonu nije predviđeno i moguće registrovati, kao i oružje za koje nadležni organi i ne izdaju dozvole da predaju mjesnoj nadležnoj policijskoj stanici od 7 do 19 časova, istakla je ona.