Usvajanjem izmjena dva zakonska akta o stanovima od strane Vlade FBiH, kojima se definišu pravila za regulisanje statusa stanarskog prava, odnosno vlasništva nad stanom, na najdirektniji način se uzurpira privatna imovina Srba u ovom entitetu.

Smatra ovo delegat iz reda Srba u Domu naroda federalnog Parlamenta Goran Broćeta ocijenivši da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, akta koja je Vlada FBiH usvojila 9. januara na sjednici održanoj u Mostaru, bacanje prašine u oči korisnicima koji su, uglavnom, srpske nacionalnosti.

– Vlada FBiH je Srbima ostavila dvije mogućnosti, da prihvate i prodaju svoju imovinu po nekoliko puta nižoj cijeni od trenutne ili da u potpunosti izgube stanarsko pravo – upozorio je Broćeta navodeći da je tako nešto nepojmljivo u svim demokratskim i uređenim društvima.

Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Dragana Damjanović smatra da se na ovaj način najveća šteta pravi onim ljudima čiji su stanovi u ratu uništeni, a koji kasnije nisu obnovljeni, navodeći kao primjer Drvar.

– U Drvaru je dosta zgrada uništeno te dosta ljudi nije moglo ni izvršiti povrat tih stanova, odnosno nisu imali na šta da upišu svoje stanarsko pravo, jer su uništeni. Ti stanovi postoje samo na papiru, ali ne i fizički. Tek mali broj ljudi je uspio dobiti neki alternativni smještaj, ali to nije rješenje ovog problema. Vlada FBiH u posljednjih dvadesetak godina nije ništa učinila o tom pitanju, da se obnove te uništene zgrade i omogući ljudima da se u njih vrate te da se na taj način omogući otkup i upis vlasništva. Znamo ko je uništio te stambene objekte. Nismo mi – kaže za “Glas Srpske” Damjanovićeva dodajući da ovakvih i sličnih slučajeva ima i u drugim federalnim gradovima u kojima su do rata živjeli Srbi.

Komentarišući ovu odluku predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović kaže da će Srbi na ovaj način biti na velikom gubitku jer će im, kada budu i usvojena ova akta, biti isplaćeni mnogo manji iznosi po metru kvadratnom od trenutne tržišne vrijednosti stana.

Kako kaže, Vlada FBiH je utvrdila da ima problem sa tužbama koje im stižu na naplatu i zbog toga sada pokušavaju da se na jedan krajnje maliciozan i nekorektan način riješe problema stanova koji nisu vraćeni u posjed, odnosno vlasništvo prijeratnim vlasnicima. Navodi i da je poznato da su ljudi koji nisu vratili stanove srpske nacionalnosti, odnosno da je riječ mahom o licima koja su radila u vojsci ili namjenskoj industriji ili u određenim službama bezbjednosti.

Sramotnim i malicioznim smatra da nekome kome stan vrijedi po metru kvadratnom od 3.000 do 3.500 maraka, a u nekim slučajevima i do 4.000, kažete da će mu biti isplaćeno 1.000 maraka po jednom kvadratnom metru minus amortizacija od jedan odsto godišnje. Prema njegovim riječima, na ovaj način će licima koja su, na primjer, stekla stanarsko pravo 1988. godine, prema predloženom zakonskom aktu za jedan kvadrat stana biti isplaćeno samo 640 maraka. Ako je neko imao stan od, recimo, 55 kvadrata, biće u gubitku od oko čak 130.000 maraka.