Odbrana predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika uputila je Sudu BiH zahtjev za odgađanje sudskog ročišta, ali je veliko pitanje da li će ga sud i prihvatiti.

Kao razlog, odbrana je navela službeni put predsjednika.

Međutim, pravnici sumnjaju da se službeni put može smatrati opravdanim razlogom, piše SrpskaInfo.

Uputili su na član 250 Zakona o krivičnom postupku BiH, koji precizno navodi koji su mogući razlozi za odgađanje glavnog pretresa.

– Na zahtjev stranaka ili branioca glavni pretres se može odložiti rješenjem sudije, odnosno predsjednika vijeća, ako treba pribaviti nove dokaze ili ako je optuženi nakon izvršenog krivičnog djela nesposoban da prisustvuje glavnom pretresu ili ako postoje druge smetnje da se glavni pretres uspješno provede – piše u zakonu.

Odlaganje u 3 slučaja

Dalje, rješenje kojim se odlaže glavni pretres unijeće se u zapisnik i, po mogućnosti, odrediće se dan i čas nastavka glavnog pretresa.

– Sudija, odnosno predsjednik vijeća će takođe narediti obezbjeđenje dokaza koji se mogu izgubiti ili uništiti zbog odlaganja glavnog pretresa. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena žalba – piše u ZKP BiH.

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević tvrdi da je ovaj član Zakona o krivičnom postupku BiH jedino relevantna odredba iz koje jasno proizlazi da optuženi, ma ko da je, nema pravo da traži da se suđenje u krivičnom postupku odloži zbog njegovog službenog putovanja.

– Umjesto toga, glavni pretres se, kako propisuje ta odredba, može odložiti samo ako: 1. treba pribaviti nove dokaze, 2. ako je optuženi nesposoban da prisustvuje glavnom pretresu (misli se na njegovu zdravstvenu nesposobnost) ili 3. ako postoje druge smetnje, što znači da to mogu biti samo smetnje slične prethodno navedenim. Službeno putovanje optuženog nije niti može biti bilo kakva smetnja, a kamoli smetnja koju ima u vidu član 250 ZKP – kaže Blagojević.

Optuženi se mora prilagoditi sudu

To je sve tako, kaže Blagojević, zato što u krivičnom postupku ne prilagođava sud glavni pretres putovanjima optuženog, već se optuženi ima prilagoditi sudu, pa i svoja putovanja, upravo zato što je optuženi.

– Stoga ako sud usvoji zahtjev Dodika, to će biti suprotno ZKP i u konačnom će značiti da je i sud uvučen u radnje koje nemaju zakonskog osnova. Da se razumijemo, nije Dodik učinio krivično djelo, jer ono što je nametnuo Šmit nije niti može biti krivično djelo. Ali ne treba ni ovo što pokušava Dodik, već idi sad Milorade i bori se dostojanstveno do kraja, a ne ovako, službena putovanja i slični izgovori koji nemaju osnova u zakonu – poručuje Blagojević.

Neuvaženi argumenti

Kaže da je kao tadašnji savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH, na sastanku održanom kod Dodika 26. juna ove godine, dan prije usvajanja u NS RS Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, ukazivao i Dodiku i Cvijanovićevoj, i Stevandiću i Viškoviću, da takav zakon nije u skladu sa Ustavom BiH, da ne može izdržati test ustavnosudske kontrole i da ga nije politički cjelishodno donositi.

– Nažalost, moja argumentacija nije uvažena tada od njih, pa je donesen taj zakon, čime je položen temelj Šmitu da uradi ono što je zatim neustavno uradio. I zato je, poslije svega toga, sada jedino pošteno da Dodik ide i bori se protiv Šmitovog nasilja u ovom postupku – zaključuje Blagojević.

Advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Goran Bubić, potvrdio je za RTRS da je odbrana danas uputila Sudu BiH zahtjev za odgađanje sudskog ročišta, planiranog za srijedu, 22. novembra.

Razlog odgađanja je službeni put predsjednika Republike u Mađarsku.

Poziv Ambasade BiH u Mađarskoj predsjedniku Dodiku dostavljen je 17. oktobra, to znači prije nego što je Sud zakazao glavni pretres.

Podsjećamo, Dodiku i v.d. direktora Službenog glasnika Srpske sudi se pred Sudom BiH zbog “nepoštovanja odluka visokog predstavnika”.