Nikola Špirić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, propustio je prijaviti više od 107 dunuma zemljišta i kuću u Drvaru u imovinskom kartonu koji je predao Centralnoj izbornoj komisiji BiH u martu 2023. godine.

To ja uvijek prijavljujem, možda da je promaklo – kazao je Špirić novinarima Centra za istraživačko novinarstvo.

Međutim, on neće biti kažnjen zbog toga, jer za nepotpuno ili lažno prijavljivanje imovine u imovinskim kartonima nije predviđena sankcija.

Prema Izbornom zakonu BiH, svaki kandidat je dužan prijaviti ukupan iznos i izvor prihoda iz prethodne godine, te imovinu čija je vrijednost veća od 5.000 KM: kuće, stanove, zemljišta, preduzeća, poslovne prostore i automobile. Dužan je prijaviti i: ušteđevinu, novac na bankovnim računima, vrijednost dionica, obveznica, kao i dugovanja. Osim svoju, političari su dužni u kartonima koje predaju CIK prijaviti i imovinu članova najuže porodice prema kojima imaju zakonsku obavezu izdržavanja.

Baza podataka: Imovina Nikole Špirića

U imovinskom kartonu Špirić je prijavio da ima dva stana vrijedna 170.000 KM, poslovni prostor od 278.755 KM, automobil vrijedan 30.000 KM i ušteđevinu od 430.000 KM. Špirić kao delegat Državnog doma naroda uporedo s platom od 6.800 KM prima i penziju od oko 1.400 KM.

Špirić je dok je bio na poziciji državnog ministra finansija obnavljao svoju porodičnu kuću na imanju u Drvaru. Za radove je angažovao majstora iz Banjaluke Borislava Vješticu i komšiju Zdravka Petkovića.

Iste godine je Ministarstvo finansija i trezora BiH iz budžetske rezerve dodijelilo Vještici 3.000 KM, a njegovoj kćerki Nikolini 2.000 KM. Novac su dobili na osnovu pisanih molbi koje su uputili Špiriću. Otac je u molbi naveo da mu je porodica u lošoj finansijskoj situaciji, dok je kćerka navela da joj novac treba za školovanje.

I drugom majstoru koji je brinuo o Špirićevom imanju u Brdima dodijeljen je novac iz budžetske rezerve. Petković je 2011. godine dobio 1.500 KM za liječenje, a godinu prije 2.000 KM za obnovu stočnog fonda. Špirić mu je sredstva odobrio kao predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Rezerva je novac koji se u državnom budžetu izdvaja za hitne i neplanirane situacije, troškove međunarodnih sporova, nove institucije i grantove organizacijama. Savjet ministara BiH odlučuje o upotrebi tekuće rezerve, s tim da predsjedavajući i njegovi zamjenici imaju pravo četiri odsto rezerve potrošiti bez javnog konkursa i pravdanja utroška, prenosi Bosnainfo.

Špirić je ranije kazao da majstor ne radi besplatno i da ga plaća “iz džepa”. Deset godina poslije ističe da njegovo porodično imanje “vrijedi ulaganja živaca i ljubavi”, ali da na tržištu “nema kupca za to”. Zato je u imovinskom kartonu iz 2018. godine izostavio napisati vrijednost imanja.